کلیدواژه‌ها = بخش خصوصی
امکان سنجی مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌های شهری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/road.2023.403242.2177

حسینعلی بگی؛ سیروس قنبری