کلیدواژه‌ها = مدلهای خود رگرسیونی با وقفه­های توزیع شده ARDL
رتبه‌بندی عوامل موثر برتقاضای سفرهوایی از ایران ایر در کوتاه مدت و بلندمدت (رهیافت ARDL)

دوره 26، شماره 95، تیر 1397، صفحه 133-150

کامبیز پیکارجو؛ تیمور محمدی؛ شیوا دهقان عفیفی