کلیدواژه‌ها = ویروس کرونا
بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر انتخاب شیوه حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی، شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.350513.2067

سجاد عبدی شیجانی؛ سجاد علیزاده؛ سید محمد حسین دهناد


مدلسازی فضایی انتشار ویروس کرونا بر اثر تحرک و جابجایی افراد (مطالعه موردی کلانشهر تهران)

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 45-64

10.22034/road.2023.378324.2125

شهریار افندیزاده؛ مجتبی سعادتی؛ سعید عبدالهی لاشکی؛ احمد رضا الماسی