کلیدواژه‌ها = هزینه یابی تاخیر
مدل سازی و هزینه‌یابی تأخیر قطارهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 109-128

10.22034/road.2021.314505.1993

فرشاد صادقیان یکتا؛ حمید علیپور صبحی؛ فرزانه نظری زاده