مدل سازی و هزینه‌یابی تأخیر قطارهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تاخیر یکی از مهمترین مشکلات سیستم های حمل و نقل ریلی است که هزینه های مادی و معنوی بسیار زیادی دارد. از بین رفتن اعتماد مسافران، اتلاف وقت مسافران، مسدود شدن در سیستم یک خطه، استهلاک دیزل، پرداخت خسارت به مسافران، اتلاف سوخت و... تنها بخشی از هزینه های وارد شده به سیستم حمل و نقل ریلی می‌باشد. در زمینه هزینه‌یابی تاخیر قطارها تاکنون هیچ مطالعه‌ای در ایران انجام نشده است. در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به علت تاخیر قطارها سالانه میلیاردها تومان هزینه تحمیل می‌شود که در حال حاضر میزان آن مشخص و قابل محاسبه نیست. همچنین زمانی می‌توان حساسیت و درک بهتری نسبت به تاخیرها داشت که میزان زیان تحمیل شده به سیستم مشخص و قابل محاسبه باشد. لذا در این تحقیق سعی می‌شود در ابتدا تمامی عوامل و زیر عامل‌های تاخیر شناسایی شده و سپس تفکیک و دسته‌بندی تمام عوامل و زیر عامل‌های تاخیر همراه با ارتباطات آن‌ها در مدلی شماتیک آورده شود و پس از آن با استفاده از هزینه‌یابی علمی و دقیق، میزان خسارتی که هر کدام از عامل‌های تاخیر در قطارهای مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران وارد می‌نمایند، مشخص گردد که با استفاده از این هزینه‌یابی می‌توان عوامل مختلف را رتبه بندی نمود، میزان خسارت وارد شده به شرکت راه آهن در بازه‌های زمانی مختلف را بررسی کرد و با توجه به حساسیتی که نسبت به انواع تاخیرها به وجود می‌آید در جهت بهبود، کاهش و رفع تاخیرها و همچنین مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری تلاش نمود.

کلیدواژه‌ها


-­Barron, A., Melo, P. C., Cohen, J. M., & Anderson, R. J., (2013), “Passenger-focused management approach to measurement of train delay impacts”, Transportation Research Record, 2351(1), pp.46-53.
-­Carey, M., & Kwieciński, A., (1995), “Properties of expected costs and performance measures in stochastic models of scheduled transport”, European Journal of Operational Research, 83(1), pp.182-199.
- Corman, F., D'Ariano, A., Pacciarelli, D., & Pranzo, M., (2014), “Dispatching and coordination in multi-area railway traffic management’, Computers & Operations Research, 44, pp.146-160.
- Dingler, M. H., (2010), “Understanding the impact of operations and new technologies on railroad capacity”, Civil Engineering.
- Hansen, I.A., Goverde, R.M.P., van der Meer, D.J., (2010), “Online train delay recognition and running time prediction”, In: 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), pp. 1783–1788.
- Hansen, I.A., Pachl, J., (2008), “Railway Timetable & Traffic: Analysis, Modelling, Simulation, Eurailpress.
- Meng, L., & Zhou, X., (2014), “Simultaneous train rerouting and rescheduling on an N-track network: A model reformulation with network-based cumulative flow variables”, Transportation Research Part B: Methodological, 67, pp.208-234.
-­Lovett, A. H., Dick, C. T., & Barkan, C. P., (2015), “Determining freight train delay costs on railroad lines in North America”, Proceedings of Rail Tokyo.
-­Marković, N., Milinković, S., Tikhonov, K. S., & Schonfeld, P., (2015), “Analyzing passenger train arrival delays with support vector regression”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 56, pp.251-262.
- National Audit Office, (2008), "Reducing passenger rail delays by better management of incidents", HC 308 Session 2007-2008, Report by the Comptroller and Auditor General.
-­Schafer, D. H., (2008), “Effect of train length on railroad accidents and a quantitative analysis of factors affecting broken rails”, (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
- Schafer, D. H., & Barkan, C. P., (2008, September). A prediction model for broken rails and an analysis of their economic impact. In Proc., American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA) Annual Conference.
-­USDOT (United States Department of Transportation), (2014), “TIGER Benefit-Cost Analysis ‎‎(BCA) Resource Guide”, Available at: http://www.dot.gov/policy-initiatives/tiger/tiger-bca-‎resource-guide-2014 [Accessed July 8, 2014].‎
-­Zoeteman, A., (2004), “Optimizing the performance of railway systems: life cycle costing for rail infrastructure managers”, In 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat. No. 04CH37583)­, IEEE,Vol. 5, pp. 4159-4164.