کلیدواژه‌ها = خاک‌های مسئله‌دار
مروری بر کاربرد خرده لاستیک در بهبود خصوصیات رفتاری خاک

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 131-142

10.22034/road.2022.302236.1977

سعید غفارپورجهرمی؛ مصطفی آدرسی؛ مرتضی مقدس شرق