کلیدواژه‌ها = حمل‌و‌نقل بار
ارایه یک مدل انتخاب شیوه حمل و نقل بار در پسکرانه بنادر نمونه مورد بندر امام ‌خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.379013.2127

علیرضا ماهپور؛ امیرحسین جشنیان