کلیدواژه‌ها = سنگدانه مصنوعی
مقایسه‌ی عملکرد آسفالت تهیه‌شده با مصالح سنگی طبیعی و سنگدانه مصنوعی سرباره باطله مسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22034/road.2023.393238.2155

علی اکبرزاده؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حسین علی لازمی؛ علی اکبر دهقان زاده بافقی