حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه پخش و توزیع دارو در سطح شهر تبریز با پنجره زمانی توسط الگوریتم فراابتکاری خفاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران صنایع، دانشگاه آزاد

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مطالعات زیادی بر روی چگونگی مدل کردن انواع مسأله، توسعه فرضیات مسأله برای تطبیق با شرایط کاربردی در دنیای واقعی و همچنین ایجاد یا توسعه روش‌های حل مسأله به منظور کسب نتایج بهتر صورت گرفته است. در این مقاله در نظر داریم جهت حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی، از الگوریتم خفاش تک هدفه برای فرآیند توزیع دارو در سطح کلانشهر تبریز استفاده نماییم. با توجه به ماهیت پیوسته الگوریتم فراابتکاری، نحوه تولید و رمزگشایی، جواب جدیدی برای مسیریابی طراحی می­نماید که کوتاه­ترین مسیر حمل و نقل در کم‌ترین زمان ممکنه را سبب می­گردد. در این راستا، نحوه توزیع دارو توسط شرکت پخش محیادارو که یک شرکت تجاری - خدماتی (غیرفناور) بوده، مد نظر قرار گرفته است.جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، مسائلی با ابعاد مختلف براساس مسائل واقعی مربوط به انتقال داروها به داروخانه­های موجود در سطح شهر تبریز که توسط شرکت محیادارو صورت می­گیرد به کار گرفته شده است. نتایج حاکی از این موضوع است که مسیریابی بهینه با توجه به ماهیت بهینه­سازی الگوریتم فراابتکاری صورت گرفته و هزینه­های صرف شده برای این کار در مقایسه با کارهای مشابه قبلی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


-امیریان، ف. خادمی زارع، ح. و اخوان، ا.، (1396)­، "توسعه مدل AHP به منظور ارزیابی عملکرد پویا با لحاظ کردن پنجره زمانی، همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، بابل، مرکز همایش های کوشا گستر، https://www.civilica.com.
-سلیم، ا. و ملکی نیا، م. (1396)، "مدیریت هزینه با کاهش هزینه­های حمل و نقل با کمک مدل LINGO و Lindo و مقایسه تحلیلی نتایج آنها (­مطالعه موردی معدن منیزیت سربیشه(­"، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران، دانشگاه اسوه - تهران - دانشگاه شهید بهشتی، https://www.civilica.com.
-شهرآئینی، د. علینقیان، م. و حسن زاده، ا. (1395)، "مسئله مکان یابی پوشش ظرفیت­دار چند حالته با وزن و تقاضای غیر قطعی"، دومین کنفرانس بین­المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا، تهران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، https://www.civilica.com.
 
-علی­احمدی، ع.ر.، هاشمی­امیری، س. نوذری، ح. و سیدطه حسین مرتجی، (1391)، "ارایه مدل ترکیبی مکان­یابی موجودی مسیریابی برای طراحی شبکه زنجیره­های تامین چندسطحی"، نهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، https://www.civilica.com.
 
-قصیری، ک. و قنادپور، س.ف. (1387)، "مساله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی شریف، https://www.civilica.com.
 
-کاظمی، ا. صرافها، ک. و علی نژاد، ع.ر.، (1391)­، "بهینه­سازی مسئله برنامه­ریزی یکپارچه تولید- توزیع در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، https://www.civilica.com/Paper-SIEC03- .
 
-میرحسینی، س.، قنبری، م. و حسینی س.، (1392)­، "بازآرایی شبکه توزیع به صورت چند هدفه با استفاده ازالگوریتم کلونی مورچگان اصلاح شده"، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
 
-Bae, S.-T., Hwang, H. S., Cho, G.-S., & Goan, M.-J. (2007), "Integrated GA-VRP solver for multi-depot system. Computers & Industrial Engineering, 53(2), 233–240. https://doi.org/10.1016/j.cie.2007.06.014.
 
-Calvo, R. W., (2000), "A New Heuristic for the Traveling Salesman Problem with Time Windows", Transportation Science, 34(1), pp.113–124.
 
https://doi.org/10.1287/trsc.34.1.113.12284
-Chen, A., Yang, G., & Wu, Z., (2006), "Hybrid discrete particle swarm optimization algorithm for capacitated vehicle routing problem", Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 7(4), pp.607–614.
 
 
 
https://doi.org/10.1631/jzus.2006.A0607
-Clarke, G., & Wright, J. W., (1964), "Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of Delivery Points. Operations Research, 12(4), pp.568–581. https://doi.org/10.1287/opre.12.4.568.
 
-Dantzig, G. B., & Ramser, J. H., (1959), "The Truck Dispatching Problem, Management Science, 6(1), pp.80–91. https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80.
 
-Lenstra, J. K., & Kan, A. H. G. R., (1981), Complexity of vehicle routing and scheduling problems. Networks, 11(2), pp.221–227. https://doi.org/doi:10.1002/net.3230110211.
 
-Mirabi, M., Fatemi Ghomi, S. M. T., & Jolai, F. (2010). Efficient stochastic hybrid heuristics for the multi-depot vehicle routing problem. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 26(6), 564–569. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rcim.2010.06.023.
 
-Yang, X.-S, (2010), "A New Metaheuristic Bat-Inspired Algorithm. In J. R. González, D. A. Pelta, C. Cruz, G. Terrazas, & N. Krasnogor (Eds.), Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2010), pp. 65–74. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12538-6_6