بررسی راهکارهای یخ‌زدایی و جلوگیری از یخ‌زدگی دستگاه سوزن در خطوط ریلی و ارائه راهکار بهینه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی راه‌آهن، دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/road.2021.115342

چکیده

امروزه یکی از مسائل و چالش‌های مهم در بخش تعمیر و نگهداری خطوط ریلی بالاستی و به ویژه در محل سوزنها و تقاطع‌های ریلی، مدیریت بحران‌های ناشی از فصل سرما و دفع اثرات مخرب آن می‌باشد. سوزن‌ها و یا تقاطع‌ها در خطوط ریلی نقش بسیار مهمی در مدیریت ترافیک ناوگان ریلی از جمله تلاقی و سبقت قطارها ایفا می‌کنند، و عملکرد نادرست و با تاخیر آنها می‌تواند منجر به ایجاد بحران و حوادث ناگوار شود. از طرفی بررسی داده‌های هواشناسی کشور نشان می‌دهد که 51 درصد از شبکه ریلی دماهای کمتر از 20- درجه سانتیگراد و 96 درصد دماهای زیر صفر درجه را در پنجاه سال گذشته تجربه کرده ‌است. بنابراین بکارگیری راهکار‌ها و استفاده از ابزارها و تکنولوژی مناسب به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی و یخ‌زادیی سوزن‌های خطوط ریلی در فصول سرد سال امری حیاتی است. بنابراین هدف این مقاله بررسی و تحلیل مشکلات و سوانح ناشی از فصل سرما در کشورهای مختلف و همچنین ارزیابی راهکارها و فناوری‌های نوین به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی و انباشت برف در سوزن‌ها و تقاطع‌های ریلی و در نهایت اولویت‌بندی راهکارهای مختلف می‌باشد. این مقاله به منظور ارائه راهکاری بهینه و اقتصادی جهت جلوگیری از یخ‌زدگی سوزن، با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت‌بندی راهکارهای ارائه شده، پرداخته است. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار Expert choice، منجر به انتخاب فناوری اسپویلر برسی به ‌همراه گرم‌کن به‌عنوان راهکار بهینه جهت جلوگیری از یخ‌زدگی و انباشت برف در سوزن‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


-"راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران"، (1393الف)،­ دستور العمل تمهیدات ایمنی فصل سرما. تهران.
-"راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران" (1393ب)، دستور­العمل تمهیدات و اقدامات لازم برای فصل سرما. تهران.
-"شرکت رامکار ماشین"، (1390)، گرمکن سوزن راه‌آهن با المنت‌های شمشیری. تهران.
-قدسی پور، س.ح.، (1395)، "فرایند تحلیل سلسله مراتبی"، تهران: دانشگاه صنعتی امیر­کبیر.
-واحدی هویدا، ر.، (1395)، "بررسی محدودیت‌های نگهداری خطوط بالاستی در مناطق سردسیر"، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
­-Andersen, J.L.E., and Landex, A., (2010), "Alignment analysis of urban railways based on passenger travel demand", Paper presented at the 12th International Conference on Computer System Design and Operation in the Railway and other Transit Systems.
-Bettez, M., (2011), "Winter technologies for high speed rail". Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for... .
-Darko, A., Chan, A.P.C., Ameyaw, E.E., Owusu, E.K., Pärn, E., and Edwards, D.J., (2019), "Review of application of analytic hierarchy process (AHP) in construction". International journal of construction management, Vol. 19. No. 5.
pp. 436-452.
-Das, T.K., Goyal, N.K., and Gautam, A., (2019), "Prediction of restoration factor for various maintenance types of railway systems using analytical hierarchy process", Journal of Quality in Maintenance Engineering. No.8.
-Fisk, G., (2017), "Climate risks and adaptation pathways for coastal transport infrastructure". Guidelines for planning and adaptive responses, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast. No.­95.
-Fujii, T., Kawashima, K., Iikura, S., Endo, T., and Izunami, R., (2002), "Preventive measures against snow for high-speed train operation in Japan. In Cold Regions Engineering: Cold Regions Impacts on Transportation and Infrastructure, pp. 448-459.
-Kloow, L., and Jenstav, M., (2011), "High-speed train operation in winter climate", Transrail Publication BVF5. Vol. 2,
pp. 2011.­
-Machineseeker, (2019), "Construction machinery for sale Retrieved from https://www.machineseeker.com/Construction-machinery/ci-8.
-Nurmikolu, A., (2005), "Degradation and frost susceptibility of crushed rock aggregates used in structural layers of railway track", Tampere University of Technology.
-Osborn Co., (2017), "Solutions for Turnout Protection against Sand and Snow", Retrieved from https://www.osborn.com/media/PDF/literature-de/Osborn-TurbFly-English.pdf.
-Oslakovic, I.S., ter Maat, H., Hartmann, A., and Dewulf, G., (2013), "Risk assessment of climate change impacts on railway infrastructure". No.14.
-Overaasen, (2019),"­Rail Snow Blowers. Retrieved from https://overaasen.no/518/rail_snow_blowers.
RPM Tech., (2019), "Rapid Snow Removal System", Retrieved from http://www.grouperpmtech.com/en/rail-and-metro-equipment.aspx.
-Silla, A., Jaroszweski, D., Quinn, A., Baker, C., Hooper, E., Kochsiek, J., and Schulz, S., (2014), "Guidebook for Enhancing Resilience of European Rail Transport in Extreme Weather Events". No 87.
-Wickström, M., (2017), "Product description and assembly instruction: Snow and sand protection with brushes", Retrieved from https://www.osborn.com/media/PDF/products-de/TurbFly%20assembly%20and%20product%20description%202017.03.01.pdf.
-Widmer, S.W., (1987), "Railroad track switch covers and heater", In: Google Patents.