بررسی تاثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین برمیزان تصادفات جاده‌ای در مسیرهای آزاد راهی (مطالعه موردی: محور زنجان- تبریز)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد واحد زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امروزه روند رو به رشد تصادف­ها در راه­ها و تلفات و خسارتهای ناشی ازاینگونه حوادث باعث اتلاف سرمایه­های کشور می­شوند؛ بنابراین، سرمایه­گذاری صحیح و شناخت هر یک از عوامل سه گانه تصادف (راه، راننده و وسیله نقلیه)، بررسی اصولی مشکلات این عوامل و بیان راه حل­های کاربردی می تواند از بروز اینگونه حوادث بکاهد. ناهنجاری­های رفتاری در رانندگی به عنوان یک معضل جدی درجامعه محسوب می­شود­. کمبود مهارت در کنترل خودرو و خستگی و خواب آلودگی و تجاوز از سرعت مجاز، طرح هندسی جاده‌ها و مشکلات روانی و اقتصادی از دلایل وقوع تصادفات در کشور است. بررسی علل حوادث رانندگی حاکی از آن است که علاوه بر یادگیری و کسب مهارت و تجربه در کنترل وسایل نقلیه عوامل روحی، استرس و وضعیت اقتصادی نیز در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی نقش ویژه­ای دارد. در این تحقیق تاثیر رفتار روانشناختی رانندگان وسیله نقلیه سنگین بر روی میزان تصادفات محور زنجان-تبریز مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری در این پژوهش رانندگان وسایل نقلیه سنگین است و منطقه مورد مطالعه در این پژوهش محور زنجان- تبریزدر سال 1397 می­باشد که به روش پرسشنامه­ای و با استفاده از نرم­افزار  SPSS25 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پارامترهای تشدید­کننده خستگی و خواب آلودگی، عوامل اقتصادی، طرح هندسی جاده­ها و استرس تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان تصادفات داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


-آقابیک، ک. و رمضانی، م.، (­1397)، "مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات مربوط به وسایل نقلیه سنگین"،
-­آیتی­، ا.، (1381)، "هزینه تصادفات ترافیکی"،
مشهد، (دانشگاه فردوسی).
-آیین­نامه طرح­هندسی راه­های ایران، (1391)، نشریه شماره 415، معاونت نظارت راهبردی.
-احمدی­دیزج، ا.، حاجی­حسینلو، م. و میکائیلی، ن.، (1392)، "نقش ایمنی وسایل نقلیه سنگین باری در تصادفات"،
شبکه­های درون شهری، دانشگاه علوم انتظامی ایران.
-احمدی دیزج، ا.، (1390)، "عوامل موثر بر تصادفات ترافیکی وسایل نقلیه موتوری سنگین"، نمونه موردی مناطق 4 و15و21 شهر تهران، در سال 89-1390­، دوازدهمین کنفرانس
بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
- رحمانیان و همکاران­، (1392)، "بررسی ارزیابی قوانین ساعت کاری و محدودیت­های رانندگی با ناوگان حمل و نقل مسافری جاده ای کشور".
- زایرزاده، ع.، بهنیا، ک.، (1385)، "روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز و مطالعه موردی چند نقاط حادثه­خیز"، استان خراسان، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران.
-"روش­های ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پر تصادف"، (1386)، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.
- سالنامه آماری 1387 سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده­ای نشریه­، (1388)، ص. 427.
- صادقی گیلانده، س.، حاجی حسینلو، م.، و یحیی­زاده، ا.، (1394)، "بررسی تاثیر عرض شانه راه­های دو خطه بر رفتار راننده­های وسایل نقلیه سنگین با استفاده از شبیه­ساز رانندگی، چهاردهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، مهاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.
- عالی­نژاد­، م.، (1392)، "تاثیر طراحی مناسب راه بر کاهش تصادفات ناشی از خطاهای انسانی".
-علوی­، س. س.، محمدی، م.ر.، سوری، ح.، جنتی فرد، ف.، محمدی کلهری، س.، (1394)، "ویژگی­های شناختی رفتاری، رانندگان، اتوبوس و کامیون، طی سوانح ترافیکی سال 1393-1392­"، مجله (ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها)، دوره 1، شماره 3، ص. 102 تا 115­.
- مقصودی پور، ر. ، (1395)، "بررسی خستگی و خواب آلودگی در رانندگان".
-وکیلی و همکاران، (1387)، "بررسی شیوع بیماری­های روانی و عوامل مرتبط با آن"، در رانندگان کامیون استان یزد­.
-هنربخش، ه.­، (1392)، "بررسی ابعاد خستگی شغلی در رانندگان وسایط نقلیه سنگین شهر شیراز".
- یدالهی، م. و کشفی، س.س.، (1397)، "بررسی آموزش رانندگان وسایل نقلیه سنگین در ایران با سایر کشورها".
-Evans, (1999), “Antilock brake systems and risk of different types of crashes in traffic”, Crash Prev Inj Control.
-Hartley LR., Penna F., Corry A., Feyer AM., (2001), “Comprehensive review of  fatigue research, Western  Australia”, Institute for Research in Safety & Transport.
-Kahane CJ., (1999), “Vehicle weight, fatality risk and crash compatibility of model year 8888-88 passenger cars and light trucks”, Report DOT HS 108 333. Washington, DC; US Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Ad-ministration; October.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Peter christensenY., Rune Elvik, (2007), “Effectson accidents of periodic motor vehicle in section in norway ,accident analysis&prevention, Vol. 28 , issue 8, November, pp. 43-23
-Rune Elvik, (2002), “the Effect on accidents of technical inspectionsof heavy vehicle in Norway­, accident analysis & prevention”, Vol. 24­, issue3, November, pp.322-333
-Seen KS., Bahri Mohd Tamrin Sh, Goh YM., (2010), “Driving Fatigue and Performance among Occupational Drivers in Simulated Prolonged Driving”, Glob J Health Sci 2(1), pp.167-177.