معرفی روش های نوین سبک سازی ابنیه در زیرساخت های حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

امروزه یکی از معضلات موجود در صنعت ساخت و ساز سنگین بودن جرم ابنیه زیر ساخت های حمل و نقل به دلیل استفاده از مصالح سنتی و قدیمی رایج‌ می باشد که موجب بالا رفتن بار مرده ابنیه می شود که علاوه بر اینکه موجب بالا رفتن هزینه ابنیه حمل و نقل می شود و مقاومت آن را در مقابل زلزله کم می‌کند .لذا در این پژوهش به معرفی روش های نوین صنعت ساخت و ساز که موجب سبک سازی جرم ابنیه حمل و نقل می گردد پرداخته شده است . این فناروی ها که امروه جزء فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود که در راستای بهینه سازی روش های اجرا، کاهش وزن ابنیه حمل و نقل و صرفه جویی در هزینه، زمان و انرژی زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله صورت می پذیرد. این روش ها تحت عناوین تکنیک های اجرایی به روش های مختلف تحت عناوین تیلت آپ(tilt-up)، استات وود (stud wood) و استات متال(stud metal مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات لازم در هر بخش ارائه گردیده است و در انتها بررسی معایب و مزایای مربوط به هر روش توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


-معصومی­، ع. محمدکاری­، ب­. و طباطبایی‌فر،  م­.، (1387)­، "سیستم تیلت‌آپ"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
-اقبالی­، ح. احمدوند­، م­. و رضایی­،  (۱۳۹۸)، "ارایه مدل ارزیابی روش­های صنعتی­سازی ساختمان­های سبک مسکونی- اداری"، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
-هلاکویی­، ص.، (1۳۹۷)، "بررسی مقایسه­ای مصالح ساخت دیوار با استفاده از فناوری­های نوین D ,LSF ,ICF 3  و بلوک لیکا به منظور سبک سازی دیوار ساختمان­ها با استفاده از روش تصمیم­گیری­AHP"، کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21، کرج، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
- نیکفال مغانلو، س.  هاشمی معصوم آباد­، ر. و نیکفال مغانلو­، ص.، (1396)، "سبک سازی ساختمان برای نیل به مسکن پایدار"، نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- پیراسته، ع. و  شریفی، س. ، (1396)، "امکان سنجی سبک سازی اسکلت و تراس­های ساختمانی با جایگزینی ورق­هایst52  مصرفی به جای st37 و کاهش انرژی و فلز مصرفی"، سومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی.
- خلیفه، ا.  ناصری­، ن. صیاحی­، ف. و حسینی، ب.،
(­۱۳۹۵)، "استفاده از فناوری­ها و مصالح نوین سازگار با محیط زیست در جهت سبک سازی ساختمان"، اولین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
- باباعلی، ح.  امیدی نسب، ف. و دالوند، ع.، (1395)، "بهینه سازی ساختمان­های فولادی با تغییر سیستم سازهایی و استفاده از مصالح سبک"، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه آموزش عالی فرزانگان.
 - گنجه­ای، س.، (1389)، "بررسی و ارزیابی چند سیستم مطرح در پروژه­های انبوه­سازی ساختمان­های مسکونی، سیستم خانه­های، وزارت راه و مسکن و شهرسازی.
-Ghiasi, V., & Moradi, M., (2018), “Assessment the effect of pile intervals on settlement and bending moment raft analysis of piled raft foundations”, Geomechanics and Engineering, 16(2), pp.187-194.
-Ghiasi, V., fathi, R., Shirkhani Cheshmeh Shafie, M., (2020), “Evaluation on Effect of Modulus of Elasticity, Shear Modulus, Damping Ratio and Shear Wave Velocity on Soil Dynamic”. 
-Ghiasi, V., Ghasemi, S.A.R. & Yousefi, M., (2021), “Landslide susceptibility mapping through continuous fuzzification and geometric average multi-criteria decision-making approaches”, Nat Hazards , https://doi.org/10.1007/s11069-021-04606-y.
-Ghiasi, V., Koushki, M., (2019), “Numerical investigation of ground surface settlement due to circular tunneling influenced by variations of geometric characteristics of tunnel and mechanical properties of saturated soil and its prediction in the artificial neural network, Journal of Modeling in Engineering, doi: 10.22075/jme.2019.18022.1735.
-Ghiasi, V., Mahmudi, A., (2020), “Investigation of seismic design methods of Retaining walls, Road.
-Ghiasi, V., Mousapoor, E., madandoust, R., (2020), “The effect of compressive membrane force and surrounding slabs on the behavior of flat slab structures in progressive collapse”, Journal of Structural and Construction Engineering.
doi: 10.22065/jsce.2020.240430.2197.
-Ghiasi, V., Najafi, F., (2020), “Investigation of liquefiable soils improvement methods”, Road.
-Ghiasi, V., Omar, H., Yusoff, Z. B. M., Huat, B. K., Muniandy, R., & Ghosni, N., (2010), “Design Criteria of subway tunnels”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences (AJBAS), ISSN: 1991, 8178, pp.5894-5907.
-Ghiasi, V., Pourkeramat, P., Mohebi, B., (2021), “Modification of base shear of moment steel frame to ensure the level of life safety in post-earthquake fire”, Sharif Journal of Civil Engineering.
doi: 10.24200/j30.2020.56242.2814.
-Ghiasi, V., Valipour, M. R., Mohammadirad, A. R., & Baharipour, S., (2013), “Methods of Retrofitting the Foundation of Unreinforced Masonry Buildings”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 18,
pp.5747-5758.
-Ghiasi, V., VALIRASTI, S., (2021), “A review of stress distribution in circular tunnels”, Road.
doi: 10.22034/road.2021.211545.1879.
-Kazemian, S., Prasad, A., Ghiasi, V., & Huat, B. B. K., (2011), “Effect of Cement on Compressibility and Microstructure of Tropical Peat”, Advanced Materials Research,
pp.33–37. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.261-263.33.
-Mafian, S., Huat, B. B. K., & Ghiasi, V., (2009), “Evaluation on root theories and root strength properties in slope stability”, European Journal of Scientific Research, 30(4), pp.594-607.
-Safaei, M., Omar, H., Huat, B. K., Yousof, Z. B., & Ghiasi, V., (2011), “Deterministic rainfall induced landslide approaches, advantage and limitation”, Electronic journal of geotechnical engineering, 16, pp.1619-1650.