مروری بر روش‌های شیمیایی تثبیت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه ملایر

10.22034/road.2022.312705.1988

چکیده

ضعف خاک در ظرفیت باربری، کمبود خواص مکانیکی مطلوب، خاصیت تورم‌زایی و... . این مسائل و روش‌ها، ترفندهای جدیدی را نیاز داشتند که با تکامل دانش مهندسی و ظهور فناوری‌های نو در علم ژئوتکنیک به این مهم نائل آمدند. روش‌های مختلف برای بهسازی خاک با توجه به اهمیت پروژه، جنس خاک اولیه، وسعت منطقه موردنظر جهت بهسازی، دسترسی محلی به مصالح، تجهیزات و نیروهای متخصص، فاکتورهای زیست‌محیطی، تجارب مهندسان، مسائل اقتصادی و زمان مجاز برای تکمیل پروژه انتخاب می‌شوند. لازم به ذکر است که شناخت منطقه و بررسی انواع خاک‌هایی که ایجاد مشکل می‌کنند نیز از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است. در بسـیاری از مـوارد خاک موجود در محل ساختگاه برای استفاده مناسب نیست. در این شرایط می‌توان بـا راهکارهـای مناسـبی این مشکل را رفع نمود. یکی از این راهکارها تثبیت شیمیایی خاک است. تثبیت‌کننده‌های شـیمیایی بـا ایجاد واکنش‌های شیمیایی و دگرگون ساختن ساختار و پیوند بین ذرات خاک باعـث تثبیـت و تقویـت خـاک می‌شوند. در این نوع واکنش‌ها ذرات خاک به کلی ماهیت خود را از دست داده و به ماده‌ای با مشخصات جدید تبدیل می‌شوند. در این مقاله ابتدا سعی شده است که علاوه برآشنایی با انواع خاک‌های مشکل‌ساز به بررسی مهم‌ترین روش‌های تثبیت و به سازی خاک و انواع روش‌های تثبیت شیمیایی خاک پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها