بررسی و ارزیابی عرشه، دکل و الگوی کابلی پل‌هایی با سازه کابلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و هنر‌، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

پل‌های کابلی یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های سازه‌ای پل‌هاست که با گسترش صنعت پیش تنیدگی در پل‌ها در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ، ساخت این نوع پل‌ها که دهانه‌های بلندتری را پوشش می‌داد رونق زیادی گرفت.شکل آرایش کابل‌ها در پل‌های کابلی ، یکی از پارامترهای مهم در طراحی و ساخت این نوع پل‌هاست.به‌طوری‌که با انتخاب صحیح شکل آرایش کابل‌ها ، می‌توان صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌های ساخت پل‌های کابلی انجام داد.در این پژوهش با بررسی بر روی حدود 40 نمونه از پل‌های کابلی به بررسی مواردی نظیر نوع عرشه،نوع دکل،نوع آرایش کابل‌ها، و .. پرداخته شد. با بررسی حدود 40 نمونه پل‌های کابلی نتایج زیر به دست آمد:بیشترین پل‌های کابلی ساخته‌شده از نوع پل‌های متکی بر کابل و کمترین پل‌های ساخته‌شده از نوع پل‌های کابلی از نوع معلق می‌باشد.بیشترین نوع عرشه به‌کاررفته در پل‌ها حدود67% از نوع آئرودینامیک است و حدود 33% به روش خرپایی احداث می‌شود.بیشترین دکل‌هایی که برای پل‌های کابلی به کار رفتند از نوع y معکوس و کمترین دکل‌هایی که برای ساخت پل‌های کابلی به‌کاررفته‌اند از نوع قاب ویرند یل بوده‌اند.پرکاربردترین پل‌های ساخته‌شده از نوع شبه بادبزنی و کمترین آن‌ها به‌ شیوه الگوی چنگ یا موازی ساخته شدند.بیشترین پل‌های معلق ساخته‌شده به روش کابل‌های قائم بوده‌اند و کمترین آن‌ها به روش کابل‌های مورب بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


- امیری، س.، خالقیان، م.،  شیخی، م.، "تحلیل و طراحی پل‌های کابلی"، (1391)، ویراستار غلامرضا مقیمی"، چاپ اول، انتشارات فرهنگ روز، تهران.
 
- جعفرپوریان­، م.، (1383)،"­بررسی نحوه اتصال آویز به کابل در پل معلق عابرپیاده، پایان نامه کارشناسی ارشد"، دانشکده پردیس بین الملی ارس.
 
- ستایش، ع.م.، (1394)، "فرهنگ اصطلاحات مهندسی پل، نسخه دیجیتال،" انتشارات نوروزی، ویرایش اول.
 
- عربستانی، ن.، (1395)، "طراحی مرکز اقامتی درمانی طب سنتی ایران و پل کابلی متصل به آن"،پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
- علیزاده، ر.، (1383)، "معیار تعیین حالت­های کابل
در پل‌های کابلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
-امیری،  س.، خالقیان، م. شیخی، م.، (1391)، "تحلیل و طراحی پلهای کابلی،" ویراستار غلامرضا مقیمی، چاپ اول، انتشارات فرهنگ روز، تهران.
 
-امینی، ح.، (1384)، "بررسی اثر شل شدگی در رفتار پل معلق به‌صورت موردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی­، دانشگاه تبریز.
 
-جباری، م.، (1377)، "بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی پل‌های کابلی ایستا تک محوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه­، دانشگاه تربیت مدرس.
 
-رنجبر، م.، صادقی، م.، (1386)، "بررسی سیستم‌های سازه‌ای پل‌های کابلی و ارایه الگوی طراحی شده".
 
-طاحونی، ش.، "طراحی پل (پل‌های بتن مسلح، فولادی و پیشتنیده)،" چاپ هفتم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 
-گلابچی، م. علاقهمندان،  م.، (1389)، "پل‌های ایران و جهان تعامل معماری، تکنولوژی و زیبا­یی"، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
 
-مارگولیوس، ا.، (­1392­)،" معمار + مهندس= ساختار"، ترجمه محمود گلابچی، دانشگاه تهران.
 
-مقدسی، ه.، (1386)، "بررسی آویزهای معلق عابر پیاده،
پایان نامه کارشناسی ارشد"، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.
 
-نجفیان، ج.، (1394)، "پل‌های معلق یا کابلی".
 
-نجمه مختاری، م. و دشتی رحمت آبادی، ع.، (1395)، "سازه‌های کابلی از فرم تا سازه"، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.
 
 -وحدت، ک.، (1377)، "بررسی رفتار پل‌های کابلی ایستا، سمینار کارشناسی ارشد.
 
-هاشمی، سی.م.، (1386)، "پل از منظر معماری"، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
-یزدانی پرائی، ه.، (1388)، "بهینه­سازی سامانه نگهدارنده پل در پل­های کابل ایستای ترکه­ای"­، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه تربیت مدرس.
 
-­Chang F.K., Cohen E., (1981), “Long-span bridges: state-of-the-art”, Journal of Structural Division, ASCE.
 
-­Chong Wu, Yuan Yuan, Xu Jiang, (2016), "Fatigue Behavior Assessment Method of the Orthotropic Steel Deck for a Self-anchored Suspension Railway Bridge", Procedia Engineering, Vol. 161, pp. 91-96.
-­D.M. Siringoringo, Y. Fujino, (2011), “Observed Along wind Vibration of a Suspension Bridge Tower and Girder, Procedia Engineering”, Vol. 14, pp.2358-2365.
-­Dictionary of construction, (2016), “Electronic reference formats recommended by the APA”, Retrieved December 9, from http://www.dictionaryofconstruction.com/definition/suspension-bridge.html.
-­Gimsing NJ., (1997), “Cable Supported Bridges, Concept and Design”, 2nd edition, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
-­http://mahstan.ir/1394/06/20/tunnel-bridge-oresund/. (accessed May 2,2018)
-­http://www.civil-learning.blogfa.com/post/37. (accessed May 2,2018)
-­https://www.outtakingpictures.com/Travel/USA-Tricities-WA/i-Zqn6XGQ. (accessed Dec 19,2018)
-­Kevin Guest­, James, (2001), “A Critique of Calatrava's Alamillo Bridge”, Princeton University, pp.2001 – 2200.
-­Niels J. Gimsing Christos T. Georgakis, (2012)­, “Cable Supported Bridges Concept and Design”, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex.
-­Price, P., (2016), “Scenic USA – Utah [online]. Available from: http://www.scenicusa.net/041412.html”. [Accessed on 12 may 2017].
-­T.L.M. Morgado, A. Sousa e Brito, (2015), “A failure analysis study of a pre stressed steel cable of suspension bridge, Case Studies in Construction Materials”, Vol.3, December.
 
-­Wang PH, Yang CG., (1996), “Parametric Studies on Cable-Stayed Bridges, Computers & Structures, 60 (2)”, pp.243-260.