بررسی اولویت بندی علل حوادث جاده ای در جاده یاسوج – شیراز به روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسى عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مهندسى عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

چکیده

در شهرهای امروز، مسائل و مشکلات حمل و نقل و ترافیک ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و سوانح رانندگی به یکی از مهم‌ترین معضلات، در زمینه حمل و نقل تبدیل شده است و این مسئله به ویژه با زندگی ما ایرانیان بیشتر مأنوس است. هدف این مطالعه بررسی اولویت بندی علل حوادث جاده ای در جاده یاسوج – شیراز به روش تحلیل سلسه مراتبی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جنبه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش سلسله مراتبی تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق تمام اعضای نظام مهندسی شهر یاسوج می باشد که با توجه به محدودیت های کرونایی تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق میدانی، پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل داده ها و ترسیم مدل اولویت سنجی از روش AHP استفاده گردید. بر اساس یافته های تحقیق بر اساس یافته های تحقیق مهمترین عوامل موثر در تعیین عوامل مؤثر بر سوانح جاده‌ای در جاده یاسوج - شیراز به ترتیب از قوی ترین عامل تا ضعیف ترین عامل عبارت اند از: شیب های ناگهانی و تند (5/30 درصد)، کیفیت بد آسفالت (5/20 درصد)، مهارت پایین راننده (18 درصد)، اقلیم محل عبور جاده (یخ و بارندگی) (4/13 درصد)، دید کم (6/6 درصد)، کیفیت پایین خودرو (4 درصد)، نقص فنی خودرو (6/3 درصد)، عبور حیوانات (4/3).

کلیدواژه‌ها


-اسماعیلی، ع.ر. و قاسمی­نژاد، ح. و معروف، ح.، (1393)، "روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیق در نقاط پرحادثه جاده­ای (مطالعه موردی راه­های استان خراسان شمالی)"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، https://civilica.com/doc/271202.
 
-اسماعیلی، ع.ر.، (1381)، "الگوهای رفتاری، یادگیری پنهان و تاثیر آن بر رفتار ترافیکی رانندگان و عابران"، دومین کنفرانس مدیریت ترافیک.
 
-امینی، ح.، (1390)، "بررسی برخی عوامل مهم وقوع تصادفات جاده‌ای در ایران با مقام نخست در تصادفات جهان"، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای، سوانح ریلی و هوایی.
-آرام، ع.، (1392)، "مدل پیش بینی تصادفات روی قوس­های افقی در راه­های دو خطه برون شهری در جنوب ایران
با استفاده از مدل­های رگرسیون دوجمله­ای منفی"، پایان­نامه دکتری، گروه مهندسی راه و ساختمان، دانشکده فنی و محیط زیست، دانشگاه ملی مالزی، کوالالامپور.
 
-آیتی، ا. و بحرینی مقدم، م.، (1393)­، "تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده­ها"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، https://civilica.com/doc/271242.
-باقری، ف. و شیخ الاسلامی، ع. ر.، (1390)، "تحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر وقوع تصادفات در راه­های برون شهری­"، نشریه راهور، دوره 8، شماره 15، ص.93- 115.
 
-بانک توسعه آسیایی، (۱۳۸۵)، "مدیریت ایمنی راه"، تهران، انتشارات پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.
-حبیبی نوخندان، م.، (۱۳۷۵)، "آب و هوا و ایمنی جاده‌ها"، تهران، انتشارات وزارت راه و شهرسازی، پژوهشکده
حمل و نقل.
 
-داودی، س.ر.، (1392)،" بررسی علل تصادفات جاده‌ای استان گلستان و ارایه راهکارهایی برای کاهش آن"، وزارت راه ترابری، اداره کل شهرسازی استان گلستان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 
-سازمان پزشـکی قانونی، (١٣٩٦)، "مقایسه‌ آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی".
 
-کاری، م. و فخری، م. و توزنده­جانی، م.، (1394)، "بررسی تاثیر عمر آسفالت بر تصادفات"، مطالعه موردی جاده ورامین، پانزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، https://civilica.com/doc/558459.
 
-مافی، ع.ر.، قنبری، م.، حسین زاده، ع.ر.، (1394)، "تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر مخاطرات انسانی تصادفات در جاده‌های برون شهری استان خراسان شمالی"، پژوهش­های اجتماعی راهبردهای مسائل اجتماعی ایران،
دوره 4، شماره 3، ص.51-68.
 
-موسویان، ا.ح. و صفری، ا.، (1388)، "رانندگان و تاثیر رفتار ناایمن در تصادفات و حوادث جاده­ای"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان­، کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده­ای و ریلی.
-مهندسین مشاور بنیاد ترافیک، (۱۳۸6)، "روش‌های ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پر تصادف تهران"، انتشارات پژوهشکده حمل و نقل.
-ناصح، م.ه. و کرمانچی، ج.، (۱۳۸۵)، "گزارش جهانی پیشگیری از حوادث ترافیکی راه‌ها"، تهران معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 
-Aram A., )2010(, “Effective Safety Factors on Horizontal Curves of Two-lane Highways”, Journal of Applied Sciences, 10,
pp.2814-2822.
 
-Aram, A., (2013), “Crash prediction model on horizontal curves for two lane rural roads in the south of Iran by negative binomial model”, Thesis submitted in fulfilment for the degree of doctor of philosophy, faculty of engineering and built environment university kebangsaan Malaysia bangi.
 
-Hans Manner, Laura Wünsch-Ziegler,
"­Analyzing the severity of accidents on the German Autobahn­­", Accident Analysis & Prevention, Vol. 57, pp. 40-48.
 
-Islam, S., Mannering, F., (2006), “Driver aging and its effect on male and female single-vehicle accident injuries”, some additional evidence, Journal of Safety Research.
 
-Laapotti, S., Keskinen, E., (1998), “Differences in fatal loss-of-contraccidents between young male and female drivers”, Accident Analysis and Prevention, 30(4), pp.435-442.
 
-Mitsuyasu- Yamashita et al., (1992),
''Wake-Up Tire Noise for Safety Driving'', Inter-Noise 91. The Costs of Noise, Proceedings of the 20th International Conference on Noise Control Engineering. Sydney, Australia, December 2-4, Vol. 2, 11.
 
-Muhammad Marizwan Abdul Manan, Thomas Jonsson, András Várhelyi, (2013), “Development of a safety performance function for motorcycle accident", Safety Science 60­, pp. 13–20.
 
-Obeng, K., (2011), “Gender differences in injury severity risks in crashes at signalized intersections”, Accident Analysis and Prevention, 43(4), pp. 1521-1531.
 
-Ulfarsson, G. F., Mannering, F. L., (2004), “Differences in male and female injury severities in sport-utility vehicle, minivan, pickup and passenger car accidents, Accident Analysis and Prevention”, 36(2), pp. 135-147.