بررسی آزمایشگاهی بهسازی بستر راه با استفاده از الیاف لاستیک، زئولیت، سیمان و آهک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 گروه عمران، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/road.2023.366568.2103

چکیده

با توجه به اهمیت بسیار زیاد ایجاد راه‌ها در این مناطق ساحلی در اقتصاد و شاه‌راه‌های مواسلاتی بین شهرهای شرقی و غربی، این نوع خاک‌ها نیازمند بهسازی هستند. یکی از روش‌های مرسوم جهت بهبود خواص مکانیکی خاک‌ها استفاده از تثبیت کننده‌هایی مثل آهک و سیمان است. روش دیگری که در سال‌های اخیر از آن بهره گرفته شده، استفاده از الیاف مصنوعی یا طبیعی برای تقویت خاک‌ها بوده است. با توجه به مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط تثبیت کننده‌های مرسوم (سیمان/آهک) و نیز هزینه‌های اقتصادی آن، استفاده از پوزولان که دارای هزینه تمام شده کمتر است به عنوان جایگزین این مواد می‌تواند راهکار مناسبی باشد. با توجه به اهمیت موضوع در زمینه بهسازی، در این تحقیق تاثیر دو نوع افزودنی پوزولانی (زئولیت) و الیاف لاستیک بر روی مقاومت فشاری نمونه‌های ماسه‌ای تثبیت شده با سیمان و آهک با استفاده از آزمایش تک محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده اثرات موثرتر سیمان نسبت به آهک در افزایش مقاومت فشاری خاک بوده است. نسبت مقاومت فشاری نمونه‌های سیمانی به نمونه‌های آهکی در حدود 650 درصد است. همچنین نمونه‌های آهکی الیافی و نیز نمونه‌های سیمانی الیافی نسبت به حالت نمونه‌های سیمانی و آهکی بدون الیاف دارای افزایش مقاومت فشاری به ترتیب تا حدود 50 و 110 درصد است. جایگزینی سیمان و آهک با زئولیت تغییری در مقاومت فشاری از خود نشان نمی‌دهد که این موضوع از منظر اقتصادی و محیط زیستی بیانگر رفتار مناسب‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها