تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر ایمنی آزاد راه‌ها (مطالعه موردی: آزاد راه قزوین- زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

وسایل نقلیه سنگین بخش مهمی از سیستم حمل و نقل کشور را تشکیل می دهند که بدلیل شرایط فیزیکی و عملکردی آنها تاثیر ویژه ای بر شرایط ایمنی مسیرها بویژه آزاد راهها دارند بگونه ای که سالانه حدود 15 درصد از تصادفات جاده ای ایران را تشکیل می دهند. در این تحقیق آزادراه قزوین-زنجان به دلیل اینکه محوری مواصلاتی و ترانزیتی محسوب می‌شود و حجم تردد کامیون‌ها زیاد است، به عنوان محور مورد مطالعه انتخاب شده است و اطلاعات مورد نیاز در خصوص تصادفات کامیون‌‌های این آزادراه، مربوط به سال های 1392 تا 1394، از اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان زنجان گردآوری شده است. این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی به بررسی فراوانی تصادفات و آزمون داده‌ها از طریق آزمون کای-دو با نرم‌افزار آماری spss پرداخت و مشخص گردید عواملی مانند هوای صاف، فقدان روشنایی در مسیر و تردد کامیون‌های 2و3 محور در فراوانی تصادفات در محور مورد مطالعه تاثیرگذار هستند. که با درنظر گرفتن تدابیر لازم و اصلاحات پیشنهادی در قوانین موجود می توان در یک دوره زمانی کوتاه میزان این نوع تصادفات را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


-احدی، م.ر. دعاگویان،م. و توانگر، د.، (1389)، "بررسی نقش وسایل نقلیه سنگین در تصادفات جاده­ای"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال5، شماره17، صص.72-53.
-احمدی دیزج، ا. حاجی حسینلو، م. عابدی، ح. و احمدی، ا.، (1393)، "نقش ایمنی وسایل نقلیه سنگین باری در تصادفات شبکه‌های درون شهری"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-باقری خلیلی، ف. و شیخ الاسلامی، ع.ر.، (1390)، "تحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر  وقوع تصادفات در راه‌های برون شهری"، فصلنامه علمی- ترویجی راهور، سال هشتم، شماره ، صص.115-93­.
-دلاور، ع.، (1376)، "احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی"، تهران، رشد.
-رحیم اف، ک. و سامانلو، م.، (1393)، "ارزیابی سیستم‌های توزین در حال حرکت و نقش آن در ایمنی راه‌ها"، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، تبریز، کانون ملی انجمن‌های صنفی مهندسان معمار ایران.
-رحیم اف، ک.، (1390)، "ترانزیت و اثرات آن بر افزایش آمار تصادفات محور مریوان-سنندج"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان.
-زارع، ص. طالبی، ح. سعید، م.ح.، (1389)، "آمار استنباطی پیشرفته"، تهران، پیام‌نور.
-نیکزاد، م.ف.، (1386)، "سوانح ترافیکی کشور و خسارت ناشی از آن"، چاپ مرکز ساعس ناجا.
 
-Dinu, R. R., & Veeraragavan, A., (2015), “Random parameter models for accident prediction on two-lane undivided highways in India”, Journal of safety research, 42(1), pp.39-42.