بررسی آمادگی و ظرفیت های ارکان اصلی پروژه در پیشگیری از دوباره کاری ها و مدیریت زمان و هزینه(مطالعه موردی: شرکت های عمرانی شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه در صورت توجه و مدیریت صحیح تغییرات عوامل تاثیرگذار ساخت و ساز در پروژه های عمرانی می توان بیشتر این عوامل را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد. از اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان امی باشد. تغییرات در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت هستند. سیستم مدلسازی دانش اطلاعات ساختمان(BIM) با داشتن مزایای قابل توجهی در هماهنگی تغییرات یک تحول انقلابی در سرعت بخشیدن در تغییرات صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز داشته است. این پژوهش وضعیت عوامل مربوط به پیمانکار در پروژه ها، الزامات و بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری شهر شیراز جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها را بررسی نمود. و همچنین با توزیع پرسشنامه طراحی شده در بین صاحبنظران و متخصصین امر ساخت پروژه های عمرانی و تحلیل داده های گرداوری شده توسط نرم افزار SPSS شرایطی جهت اجتناب از دوباره کاری ها و مدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی، با تاکید بر پروژه درمانی ارائه شد. نتایج نشان داد بکارگیری سیستم مدلسازی دانش اطلاعات ساختمان با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری پروژه های عمرانی به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


-اعظمی نژاد، بهارک سادات و عربی، سهیل (­1388­). عدم تامین مالی، مهمترین عامل تاخیر در پروژه­های عمرانی در کشورهای در حال توسعه. اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، تهران.
-پوررحیم نجف­آبادی، ریحانه و ناظمی، الهام (1400). تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مراکز درمانی در دوران کرونا، دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا، نجف آباد.
-چرخان، محمد هادی(1391). مطالعه و تدوین سیستم پیش­بینی تغییرات در پروژه­های ساخت، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
-خامنه، امیر حسین (­1388). بررسی فرآیند مدیریت تغییر در پروژه­های نیروگاهی، اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC­، تهران.
-دهقان نیری، مهدیه (1386). جستجوی ارتباط طراحی با اجرا با هدف کاهش هزینه­های اجرا (بررسی اجمالی تاثیر طراحی در خرابی­ها و دوباره کاری­ها در اجرا و تبیین مدیریت)­، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
-شادی مهربانی، امیرعلی و سلامی، بهمن (1401). ارزیابی بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه­­های ساخت با رویکرد توسعه پایدار (مقاله مروری)، نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، تهران.
-شرفی­زاده، محمد­رضا (1391). مدیریت تغییرات در پروژه­های ساخت (بررسی فرآیند تشخیص تا پیاده­سازی در فاز اجرا­)­، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
-طالب­زاده شکیبا، قاسم (­1385). بررسی و شناسایی علل تاخیر در پروژه­های عمرانی (بررسی موردی: پروژه­های سازمان مجری ساختمان­ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت مسکن و شهرسازی). پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
-غمخوار، سیده مهسا (­­1391). بکارگیری تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمان­ها. دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (نقش فناوری­های نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه)، تهران.
-فدائی رضوی، باقر (1384). کنترل کیفیت ساختمان، مجموعه مقالات نخسین کنفرانس ملی ساختمان ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.
-قزلباش، سمیرا (­1390­). بررسی تغییرات در فاز اجرای پروژه­های بلند مرتبه سازی مسکونی و ارائه راهکار (مطالعه موردی: فاز B آتی شهر. سومین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، تهران.
-قهرمانی، آرزو و حاجی اسمعیلی، پریسا (1401). کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در دوره­های مختلف زندگی ساختمان­های موجود و در حال طراحی و ساخت دوران پساکرونا، کنفرانس بین المللی پیشرفت­های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی.
-مرتضائی، مهرداد و محمدی، سعید و غفاری، نادر (1400­). مروری بر کاربرد واقعیت گسترده در مدلسازی اطلاعات ساختمان، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران
-Anees, M. M., Mohamed, H. E., & Razek, M. E. A. (2013). Evaluation of change management efficiency of construction contractors, Housing and Building National Research Center, HBRC Journal, 9, 77–85.
-Bedrick, Jim. (2011). Organizing the Development of a Building Information Model. The American Institute of Architects.
9 Sept. 2008. Web. 30 Mar. <aia.org>.
-Chao-Ying Chiu, Alan D. Russell, (2011). Design of a construction management data visualization environment: A top–down approach, Automation in1T Construction 1T, Vol. 20, Issue 4, 399-417.
-Hajian, Hamid, and Burcin Becerik-Gerber. (2009). A Research Outlook for Real-time Project Information Management by Integrating Advanced Field Data Acquisition Systems and Building Information Modeling. University of South California Sept. Web. July 2010. <usc.edu>.
-Hergunsel, Mehmet Fuat (2011). Benefits of Building Information Modeling for Construction Managers and BIM Based Scheduling. 19-29.
-Jackson, B. J., (2010). Construction Management Jumpstart. 2nd Edition، Wiley Publishing Inc.
-Moon, Hyoun Seok, Hyeon Seung Kim, Leen Seok Kang, and Chang Hak Kim (2012). BIM functions for optimized construction management in civil engineering. In ISARC. Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction. IAARC Publications.Vol. 29, 1-2.
-R. Ndihokubbwayo, T. Haupt (2009). Variation Orders on ConstructionProjects: Value Adding or Waste, International Journal of Construction Project Management, 1 (2), 1–17.
-Rabun, J. L. and Blackmore, R. G.  (1996). History of Interior Design and Furniture: From Ancient Egypt to Nineteenth-Century Europe. Canada, John Wiley and Sons, Inc.