بررسی حذف کفبند در تحکیمات سازه‌ای اولیه تونل در روش حفاری NATM با استفاده از تحلیل داده‌های ابزاردقیق، مطالعه موردی پروژه خطA مترو قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه آزاد شبستر، آذربایجان، ایران

چکیده

در پروژه‌های حفاری تونل که به روش غیرمکانیزه یا همان روش جدید تونلزنی اتریشی که به NATM معروف است، یکی از مراحل اجرای تحکیمات سازه‌ای موقت، اجرا و نصب کفبند در تونل می‌باشد. در این مقاله که با مطالعه موردی مترو قم انجام شده در نقاطی از تونل و در محدوده‌های زمانی مختلف رفتار تونل بدون نصب کفبند با داده‌های ابزاردقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده ایم که تونل بدون نصب کفبند هم پایداری خود را حفظ کرده و اینکار نه تنها باعث صرفه جویی اقتصادی بسیار زیادی در پروژه‌ها می‌گردد بلکه باعث بالارفتن سرعت پیشروی در تونل می‌شود. در پروژه‌های حفاری تونل معمولا بعد از پیشروی تا مقدار معینی کار متوقف و عملیات لاینینگ انجام می‌شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در این مقاله پیشنهاد می‌شود تا  از نصب کفبند در مرحله تحکیمات موقت خوداری شده و سرعت حفاری را بالا برده و زودتر عملیات لاینینگ را شروع کرده.
 
 

کلیدواژه‌ها


-         بخشی پور صداپشته ، آرش.1392،  بررسی عوامل تاثیر گذار بر نتایج ابزاردقیق در تونل‌های غیره مکانیزه (NATM) مترو قم­، سمینار کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.-         موسسه حرا، دفترفنی کارگاه خط A مترو قم. 1392، گزارش نتایج و تحلیل‌های داده‌های ابزاردقیق در رابطه با عدم نصب کفبند.
 -         موسسه حرا، دفتر فنی کارگاه خط A مترو قم.1390، 1391 و 1392،گزارش روزانه قرائت پای کار ابزاردقیق.
 -         راهنمای استفاده از متر همگرایی­سنج، 1390، شرکت مهندسین مشاور پایاب زمزم.
 -         معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ رفتار سنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجراء (نشریه 252)، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381.
 -         پروژه خط A مترو قم. 1389، مطالعات مفهومی.