تأثیر تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با استفاده از ارزش‌های کارکردی در ارزیابی‌ اقتصادی پروژه‌ها "‌مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه‌های چمران- جلال آل احمد"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهران، ایران

3 دکتری مهندسی عمران، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، تهران، ایران

چکیده

در کلان‌شهرها به دلیل رشد سریع جمعیت و حمل و نقل، نیازهای شهری با سرعت زیادی رو به افزایش می باشد.
در بیشتر مواقع به دلیل تغییر پذیری و آماری بودن مفهوم ترافیک، این نیازها در طول زمان تغییر می‌یابند. برای رسیدن به یک طرح موفق، به جهت تعدد و همچنین تغییر نیازها در طول زمان، لازم است علاوه بر  سازگاری و توانایی برآورده ساختن نیازها در یک طرح، به اقتصاد آن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار توجه ویژه شود. به دلیل پیچیدگی مستله، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، می توانند به عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به طرح‌های با مطلوبیت بیشتر بکار گرفته شوند. در این مقاله، تلاش شده است تأثیر و نحوه عملکرد این تکنیک‌ها در ارزیابی اقتصادی طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره، امکان ارزیابی کارآمدتر اقتصادی  فراهم آورده می‌شود. با بکارگیری این ابزارها در مطالعه موردی انجام شده، تعداد گزینه‌های مطلوب‌تر و همچنین با شناسایی کارکرد‌های پر هزینه، ارزش کارکردی آن‌ها افزایش یافت. از طرفی امکان بیشینه نمودن مطلوبیت گزینه‌ها برای تصمیم‌گیرندگان از طریق ترکیب و دسته‌بندی آن‌ها فراهم آورده شده است.

 
 

کلیدواژه‌ها


 
-      AliasI, M. A., Mohd HashimI, (1987), S. Z., and Samsudin, S., Multi Criteria Decision Making and Its Applications: A Literature Review, Jurnal Teknologi Maklumat,
Vol. 20.
 
-      Ching-Lai Hwang, Abu Syed Md. Masud., (1979), Multiple Objective Decision Making Methods & Applications, A State Of The Art Survey, Lecture Notes In Economics & Mathematical Systems, Springer-Verlag,
New York.
 
-      Easton, A., (1973), Complex Managerial Decisions Involving Multiple Objectives, Wiley, New York.
 
-      Haimes, Y. Y., W. A. Hall and H. T. (1975), Freedman, Multi objective Optimization in Water Resources Systems, the Surrogate worth  Trade-off Method, Elsevier Scientific, New York.
 
-      Ignizio, J. P., (1976), Goal Programming and Extensions, Lexington Books, Massachusetts.
 
-      Ijiri, Y., (1965), “Management Goals and Accounting for Control, North-Holland, Amsterdam.
 
-      Johnsen, E., (1968),  Studies in Decision Models, Monograph No.1, Economic Research Center in Lund, Sweden
 
-      Keeney, R. L. and H. Raiffa, (1976), Decision with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs, Wiley, New York.
 
-      Kuhn, H. W., and A. W. Tucker,) 1951), "Nonlinear Programming", in J. Neyman (ed.), Proceedings Second Berkeley Symposium on Hathematical Statistics and Probability, pp. 481-491.
 
-      Lee, S. M., (1972), Goal Programming for Decision Analysis, Auerbach Publishers, Philadelphia, Pennsylvania.
 
-      Wilhelm, J., (1976), Objectives and Multi-objective Decision Making Under Uncertainty, Springer-Verlag, New York.
 
-      Wallenius, J., (1975), Interactive Multiple Criteria Decision Methods: An Investigation and Approach, the Helsinki School of Economics, Helsinki.
 
-      Zeleny, M., (1974), Linear Hulti objective Programming, Springer-Verlag, New York.
 
-      Zopunidis, C., (2000), Special Issueı on Artificial Intelligence and Decision Support with Multiple Criteria. Computers & Operations Research, vol. 27, pp. 597-599.
 
-      احمدپور، ط. امیری، ع.، "بکارگیری مهندسی ارزش در پروژه‌های مطالعاتی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران"، کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.