بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی بستر راه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش­های افزایش ظرفیت باربری و کنترل میزان نشست و تغییرشکل خاک در روسازی راه، استفاده از ژئوگرید­ها می­باشد. در این مقاله با مروری بر تحقیقات انجام شده در طول دو دهه­ی اخیر در ارتباط با مکانیزم­های عملکرد ژئوگرید و کاربرد­های آن در راه­سازی، خصوصیات مقاومتی بستر مسلح با ژئوگرید مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی­ها نشان می­دهد در اثر تسلیح خاک با ژئوگرید در خاک­های با ظرفیت باربری کم، خصوصیات مقاومتی خاک از قبیل CBR، چسبندگی، سختی و مدل الاستیسیته، به صورت چشمگیری افزایش می­یابد ولی  تغییر قابل ملاحظه­ای در زاویه اصطکاک داخلی خاک ایجاد نمی­کند. هرچه خاک بستر ضعیف­تر باشد، تأثیر تسلیح با ژئوگرید پررنگ­تر می­گردد. همچنین در این مقاله مطالعات صورت­گرفته در خصوص تعیین پارامتر­های طراحی روسازی مسلح­شده با ژئوگرید و ارزیابی عملکرد ژئوگرید برای روسازی دانه­ای و روسازی انعطاف­پذیر، ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها