درپوش‌ منهول‌ها، معضلات و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکترای حمل و نقل، هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، ایران

چکیده

درپوش منهول‌ها جزء لاینفک شهرها هستند و برای محافظت از تاسیسات زیرزمینی در برابر عوامل خارجی و مراقبت از شهروندان و فضای شهری در برابر خطرات محتمل ناشی از این تاسیسات بکار گرفته شده‌اند. وجود این درپوش‌ها در معابر مختلف شهری مثل پیاده‌روها و خیابان‌ها، با توجه به ماهیت خود درپوش و تاسیسات تحت محافظت آن، همراه با ایجاد معضلات و مشکلات بخصوصی است که در صورت بی‌توجهی به آن‌ها و عدم تلاش برای رفعشان، ممکن است خسارات مالی و جانی به دنبال داشته باشند. این معضلات برخی به سازه منهول و ساختار درپوش باز‌می‌گردند، نظیر ایجاد سروصدا در اثر عبور خودرو از روی دریچه لق یا کنده شدن درپوش به دلیل نصب غیر اصولی یا اتصال نامناسب آن به قابش، و برخی نیز به تاسیسات زیر آن‌ها مربوط می‌شوند، مثل پرتاب شدن درپوش در اثر فشار بیش از حد گازها و بخارهای تاسیسات و یا بوی بد ناشی از منهول‌های فاضلاب، و برخی نیز در اثر عوامل خارجی پدید می‌آیند، نظیر سرقت درپوش‌های فلزی و افتادن عابر به درون چاله منهول. در این مقاله ضمن آشنایی با ساختار و ماهیت درپوش‌ها، مصالح عمده به کار رفته در ساخت درپوش‌ها بررسی می‌شوند تا نقاط ضعف و قوت هرکدام روشن گردد و سپس مشکلات مربوط به درپوش‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند و راهکارهای مربوط به رفع هر‌یک با توجه به تجارب متخصصین در کشورهای مختلف ارائه می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
- B. Tourte (2011),” Manhole cover with a sealing gasket”, Sealing Technology, Volume 2012, Issue 3, March 2012, pp.12.
 
-R. GriffithsA. Ball(2000)” An assessment of the properties and degradation behavior of glass-fibre-reinforced polyester polymer concrete”, Composites Science and Technology, Volume 60, Issue 14, November 2000, pp. 2747–2753.
-Salah El Haggar, , Lama El Hatow (2009), “Reinforcement of thermoplastic rejects in the production of manhole covers”, Journal of Cleaner Production, Volume 17, Issue 4, March,
pp. 440–446.
-        Oliwia Merska ,Paweł Mieczkowski, Dawid Żymełka (2016), “Low-noise Thin Surface Course – Evaluation of the Effectiveness of Noise Reduction”, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, pp. 2688–2697.
-        Laurie Winkles (2015), “Glass fiber alternative to concrete trench covers” , Reinforced Plastics, Volume 59, Issue 6, November–December 2015, pp.257–258.
-        Chia Kuang Lee, Tak Wing Yiu, Sai On Cheung (2015),  ” Composite manhole covers can be lifted by hand” , Reinforced Plastics, Volume 59, Issue 2, March–April 2015, pp. 63-64.
-        Christian Falk (1999), "Rehabilitation of manhole covers”, Tunneling and Underground Space Technology, Volume 14, Supplement 2, 1999, pp. 39-46.
-        -The ACO Group (2015), “drainage and water treatment solutions”: ACO Severing Ahlmann, Germany.
-        The ACO Group (2014), “Site Installation Manual, Polymer Concrete Drain Systems”: ACO Systems FZE, United Arab Emirates.
-        The ACO Group (2015), “ACO point drainage”: ACO Systems FZE, Mozambique.
-        The ACO Group (2014), “ACO Kerb Drain”: ACO Systems FZE, Switzerland.
-        The ACO Group (2015), “Gullies and gully tops for bridge drainage and refurbishment”, ACO Systems FZE, Russia.
-        The ACO Group (2015), “ACO Cast and ductile iron products”, ACO Systems FZE, South Africa.
-        Fiber Lite Company (2015), “GRP Composite Trench Covers Technical Guide”, Fiber Lite­, United States.
-        FTRC Company (2013), “Man ways Maintenance and Operations Manual”, Flow Trend, Canada.
-        Government of Hong Kong (2013), “STORMWATER DRAINAGE MANUAL, Planning, Design and Management”, China, May.
-        Structural Science Company (SSC) (2016), “Composite Manhole Covers”, United States, Website: www.structuralscience.net.
-        Stabile (2014), “Manhole Cover Locking System”, England ,Website: www.stabiloc.com
-        Tallinnavesi (2012), “Manhole Cover Problems and Solutions”, Finland, Website: www.tallinnavesi.ee.
-        Parson Environmental (2014), “Manhole Cover Noise Silence”­, United States­, Website: www.parsonenvironmental.com.
-        EJ Company (2011), “­Composite Manhole Covers, a new revolution”, United States, Website: americas.ejco.com.
-        AMPro Company (2009), “Manhole Cover Security Systems”, United States, Website: www.ampro.us.
-         J. Gillete (1994), “ Manhole Cover Locking Mechanism” , Google Docs , United States , Website: www.google.com/patents/US1135009.
-        Svenskabrunns Company (2012), “Secure your manhole covers”, Russia, Website: www.svenskabrunnslock.se.
-        FPMC Company (2011), “Precast concrete covers for gullies”, England, Website: fpmccann.co.uk.
-        McGard Company (2012), “Manhole Security Products”, Canada, Website: www.mcgard.com.
-        R. J. Cliffs (2016), “ways cities are
clamping down on manhole cover theft”, MSW magazine, South Africa, December 2016, Website: www.mswmag.com.
-        Li Keqiang (2016), “gps-prevented manhole covers being stolen”, China, November 2016, Website: www.meitrack.com.
-        Siphiwe Sibeko (2015), “Manhole Cover Theft Solution”, South Africa, Website: www.iol.co.za.
-        SewerLock Company (2008), “Manhole Cover Security Products”, England, Website: www.sewerlock.com.
-        yohannes  negasi (2012), “ Ductile iron and cast iron used to build manhole covers” , France.
-        Jewson Company (2014), “Materials for building manhole covers”, England, Website: www.jewson.co.uk.
-        Casting Sink Company (2011), “Aluminum Manhole Ring and cover”, Egypt, Website: www.castingsinc.com.
-        Kinammental Industry (2015), “Noiseless manhole covers”, Korea, Website: kinammetal.tradekorea.com.
-        Wickes Company (2012), “Manhole Covers Problems”, England, Website: www.wickes.co.uk.
-        ULMA Company (2016), “New Solutions for drainage systems”, United States, Website: www.ulmaarchitectural.com.
-        Michael Steve (2015), “Identifying problems and solutions to leaky manholes”, Canada, Website: www. Canadian underground infrastructure.com.
-        Andrew Manson (2011), “noisy manhole covers nuisance Barton tred worth”, England, Website: www.gloucestershirelive.co.uk.
-        Iron Foundry Factory (2008), “Casting Manhole Covers”, Website: www.iron-foundry.com.
-        Philadelphia Road Office (2005), “Manhole Utility Covers”, United States, Website: www.philadelphiastreets.com.
-        Pollard Water Company (2012), “Manhole Cover Cushion”, South Africa, Website: www.pollardwater.com.
-        Recessed Manhole Covers Company (2014), “Innovations in Manhole Covers Production”, England.