اولویت‌بندی گزینه‌های تعمیر و نگهداری روسازی راه با رویکرد محدودیت بودجه (مطالعه موردی: محورکلارآباد- عباس‌آباد)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی‌، نوشهر، ایران

2 گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی‌، نوشهر، ایران

3 گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

تعمیر و نگهداری راه­های کشور یکی از مراحل ضروری بهبود شرایط فیزیکی راه­هاهستند که در تحلیل چرخه عمر روسازی نقش مهمی دارند و از همان اولین سال بهره­برداری آغاز می‌شوند. با در نظر داشتن این امر، سالانه بخش عظیمی از بودجة عمرانی کشور صرف ترمیم و نگهداری و بهسازی راه­ها می‌شود. آنچه که مطرح شد، نیاز اساسی یک برنامه مدون اقتصادی و فنی، به‌عنوان ابزاری برای تصمیم­گیری­ها و بهینه سازی هزینه­های ترمیم و نگهداری است. در این پژوهش  اولویت‌های گزینه­های تعمیر و نگهداری روسازی راه از طریق نرم­افزارجامع و کاربردی HDM-4  مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور محور کلارآباد- عباس آباد به صورت پایلوت در نظر گرفته شد (که به علت شباهت مشکلات محورهای راه­های مواصلاتی شهرهای استان مازندران، روند عملیاتی را می­توان تعمیم داد). در این مطالعه بررسی دقیق اطلاعات ورودی به نرم­افزار شامل هزینه­ها و مشخصات ناوگان ترافیکی و شبکه راه بررسی شده است. نرم­افزار HDM-4 نتایج اولویت­بندی گزینه­های پیشنهادی را در دو سناریوی بدون محدودیت بودجه که فنی‌ترین گزینه و سناریوی با محدودیت بودجه که اقتصادی­ترین گزینه می­باشد را معرفی می‌کند. با در نظر داشتن نتایج تحلیل نرم­افزار و همچنین باتوجه به شاخص ارزش خالص فعلی (NPV) گزینه­ای که هم برای کاربران راه و هم برای کارفرما به­عنوان مقرون به صرفه­ترین گزینه تناوبی تعمیر و نگهداری روسازی است، برای محورکلار‌آباد - عباس آباد معرفی ­گردید. با توجه به خروجی­های بدست آمده،  نرم‌افزار با بودجه نامحدود، گزینة­ (وصله- درزگیری ترک و بازسازی با روکش cm10) را پیشنهاد کرد. همچنین با رویکرد بودجة محدود، نرم‌افزار راهکار پایه که شامل (وصله و درزگیری ترک) می­باشد را پیشنهاد نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها


- ابطحی، س.م.، میرجعفری، س.الف.، (1387)، "ارزیابی اقتصادی بکارگیری برنامه نگهداری پیش­بینانه در روسازی راه به کمک مدل HDM مطالعه موردی: محور ارتباطی اصفهان نایین"، سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، انجمن نگهداری و تعمیرات.
 
- میربهاء، ب.، اسدامرجی، م.، (1391)، "ارائه مدل تخصیص هزینه­های تعمیر و نگهداری راه در کشور"، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
- نوبخت، ش.، حسینی، س.، حقیقی، ف.، (1392)، "پیاده­سازی نسل نوین مدیریت مالی راهداری در ایران مطالعه موردی محور سوادکوه مازندران"، اولین کنفرانس ملی زیرساخت‌های حمل و نقل، تهران، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
- Chen, L. and Hoangha, M. (2014), "Optimizing road network daily maintenance operations with stochastic service and travel times", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 64, April, pp. 88-102.
 
 
- Denisov, M.V., Kamaev, V.A. and Kizim, A.V. (2013), "Organization of the Repair and maintenance in Road Sector with Ontologies and Multi- agent Systems", Procedia Technology Volume 9, pp. 819-825.
 
 
- Meneses, S. and Ferrcira, A. (2012), “New Optimization Model for Road Network maintenance management”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Volume 54, 4 October,
pp. 956-965.
 
- Morosiuk, G. and Riley, M. (2008), “HDM-4 Highway Development and Maintenance Management series.