دوره و شماره: دوره 26، شماره 95، تیر 1397 
مقایسه مدل‌های عددی سه‌بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب

صفحه 35-46

امیر محجوب؛ فواد کیلانه‌ئی؛ سید محمد منصورزاده


عملکرد مخلوط‌ آسفالتی حاوی افزودنی گوگاس

صفحه 105-113

امیر کاووسی؛ حسن تقوی زواره؛ مهدی ابراهیم زاده؛ محسن احمدی


اثربخشی دوربین‌های کنترل ترافیک بر مدیریت سرعت

صفحه 175-182

شهاب حسنی نسب؛ امیر شریفی‌راد؛ محسن زاهدی