برآورد هزینه اصلاحات ایمنی محور بابلسر به بابل و برعکس (‌خرابی روسازی، خط‌کشی و تابلوگذاری‌ها)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

3 دانشجوی دکتری‌، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای، هزینه‌های قابل توجهی را به بدنه‌ اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. ممیزی ایمنی راه از جمله اقداماتی است که می‌تواند با شناسایی عوامل زمینه‌ساز وقوع تصادفات، منجر به کاهش تصادفات و در نتیجه خسارات مالی ناشی از آن شود. محور بابل به بابلسر و بالعکس به طول 18 کیلومتر واقع در استان مازندران از جمله محورهای پرتردد استان است که همواره به‌عنوان مسیر ترانزیتی و گردشگری مسافرین مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا با توجه به اهمیت محور، در 
پروژه‌ی حاضر به ممیزی ایمنی راه در مسیر پرداخته شد تا عوامل اصلی زمینه‌ساز وقوع تصادفات شناسایی گردند. بدین منظور محور مورد نظر به 18 قطعه‌ی یک کیلومتری تقسیم بندی شد و مطابق با آیین‌نامه اصول ممیزی ایمنی راه‌های کشور، مطالعات ایمنی آن صورت گرفت. پس از ممیزی ایمنی راه در محور مورد نظر، میزان هزینه‌های اصلاحی مشکلات شناسایی شده با استفاده از فهرست‌بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 محاسبه شد. خرابی‌های روسازی، نقص در خط‌کشی مسیر و همچنین تابلوگذاری، از مواردی بودند که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.
 
 

کلیدواژه‌ها


-بهزادی، غ.ع.، خسروی، پ. و مصطفی مالکی، (1392)­، "ایمنی شبکه معابر شهری با استفاده از ترکیب دو روش بازدید ایمنی (RSI)و ممیزی ایمنی راه (RSA)"، اولین کنفرانس استانی عمران، معماری، آمل، کانون مهندسین آمل.
-سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، (1396)، "فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه".
-شیرمحمدی، ح.، مظاهری و امدادیان قانع، ج.، (1393)، "پیشگیری از تصادفات جاده ای با بهره­گیری از روش ممیزی ایمنی راه"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-ماجدی، الف.، جاور، ع.، و فرید لچی، (1384)، "بازرسی ایمنی راه و استفاده از آن در یک مسیر مشخص"، دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران.
-"مدیریت روسازی برای راهها، فرودگاه­ها، پارکینگها"، (1393)­، M.Y.SHahin، مترجم دکتر محمود عامری و مرحوم دکتر سید فرهاد افتخارزاده، دانشگاه علم­ و ­صنعت ایران.
-وزارت راه و شهرسازی­، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، (1383)، "راهنمای ممیزی ایمنی راه­، مرکزچاپ و انتشارات عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی"، چاپ اول.