تحلیل کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری در راه آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس- راه آهن جمهوری اسلامی ایران

2 کارشناس مسئول/ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

3 شرکت راه آهن

4 کارشناس/ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده

امروزه مفهوم واقعی رقابت در بازار حمل و نقل ریلی، به معنای کیفیت محصول و کیفیت خدمات ارائه شده به مسافرین می باشد. با توسعه و بهبود اقتصاد بازار، الگوی بازار حمل و نقل در حال شکل گیری است. برای ادامه ی توسعه ی فعالیت شرکت های حاضر در بازار حمل و نقل ریلی، افزایش رقابت در ایجاد تقاضای مسافر وگسترش سهم بخش مسافری از بازار، بایستی انطباق بیشتری بین محصولات حمل و نقل ریلی و نیازمندی های جامعه و مسافرین وجود داشته باشد. مهمترین عامل جذب مسافر در راه آهن، کیفیت خدمات ارائه شده به مسافرین بخش حمل و نقل ریلی است. این مقاله به تحلیل وضعیت فعلی کیفیت خدمات مسافری، معضلات و مشکلات موجود در خدمات مسافری راه آهن می پردازد و برای بهبود این هدف راهکارهایی پیشنهاد می کند. کیفیت خدمات مسافری راه آهن به مثابه ی مفهوم خدمات نوآورانه، کیفیت تجهیزات را تضمین نموده و استانداردهای کیفی متناسب با نیاز مسافر و خدمات ارائه شده را به منظور دستیابی به حداکثر رضایتمندی مسافرین ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها