ملاحظات ایمنی در تونل‌های ماشین‌روی شهری (مطالعه موردی: تونل توحید تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران

2 مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، شهرداری تهران، تهران، ایران

3 شرکت مهندسین مشاور Hatch، ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا

چکیده

اهمیت بالای نقش فضاهای زیرزمینی در شبکه حمل و نقل شهری و هزینه زیاد اجرا و بهره‌برداری آن‌ها، مسأله ملاحظات ایمنی در این نوع زیرساخت‌ها را همواره در درجه اول اهمیت قرار داده است. تونل توحید یکی از مهمترین پروژه‌های عمرانی‌ شهری در تهران است که در حین بهره‌برداری، با برخی حوادث و رویدادهای مرتبط با عدم ایمنی کاربران و سازه تونل  توأم بوده است. در این مقاله، مطالعاتی بر روی آئین‌نامه‌ها و گزارش‌هایی که در ایران و جهان به منظور حفظ ایمنی تونل‌ها ارائه شده‌اند، صورت گرفته است. در این خصوص، مواردی در تونل توحید تا حدودی مغایر با ضوابط ایمنی تونل‌ها تشخیص داده شده‌اند که در برخی موارد قابل رفع هستند. مشکلاتی از قبیل احتمال آتش‌سوزی، احتمال ورود سیلاب، نشت آب زیرزمینی و فاضلاب به داخل تونل، احتمال وقوع تصادف به دلیل شیب نسبتاً زیاد تونل و عدم رعایت قوانین توسط رانندگان و تعمیر و نگهداری نامناسب تونل نیز باید بیشتر و جدی‌تر مورد توجه قرار گیرند تا پیامدهای ناگواری را به همراه نداشته باشند. بطور کلی، توجه به موارد اشاره شده در این مقاله می‌‌‌‌تواند الگویی را برای سایر پروژه‌های تونل‌سازی در آینده فراهم آورد تا با استفاده از تجربیات به دست آمده در تونل توحید‌، از تکرار این مشکلات برای سایر تونل‌ها تا حد زیادی جلوگیری شود. در انتهای این تحقیق، براساس مطالعه بر روی آییننامه‌های مختلف داخلی و خارجی، چک لیستی به منظور بررسی ارضاء ملاحظات ایمنی در تونل توحید تهیه شده است و اجزاء و آیتم‌های مختلف تونل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


جوهری‌مجد، و. (1386)، "سیستم‌های کنترل هوشمند تونل"، وزارت راه و شهرسازی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل ونقل، ص.538.
 
- نشریه 161، (1375)، "آیین‌نامه طرح هندسی راه‌ها"، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی، معاونت امور فنی- معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، ص.379.
 
- نشریه 5-267 (1384) "آیین­نامه ایمنی راه‌ها: تأسیسات ایمنی راه"، وزارت راه و شهرسازی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، ص.85.
 
- Ceriotti M., Corrà M., Orazio L., Doriguzzi R. and Facchin D­.,(2011), "Is There Light at the Ends of the Tunnel? Wireless Sensor -Networks for Adaptive Lighting in Road Tunnel", 10th International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN), Chicago, USA, 12-14 April.
 
- CETU, (2003), "Guide to road tunnel safety documentation: safety documentation objectives", Tunnel study centre, pp. 19.
 
- DMRB 1.1, (1998), "­Highway Structures: Technical Approval of Highway Structures", Design manual for roads and bridges, BD2, pp. 77.
 
- DMRB 78, (1999), "­Highway Structures Design (Substructures and Special Structures) Materials: Design of road tunnels", Design manual for roads and bridges, BD 78/99, pp. 187.
 
- DMRB 6.1, (2005)­,"Road Geometry: Cross sections and headrooms", Design manual for roads and bridges, TD27, pp. 72.
 
- EAPA, (2008), "Asphalt pavements in tunnels", European Asphalt Pavement Association, pp. 23.
 
- Kim H.K., Lönnermark A. and Ingason H., (2007), "Comparison of Road Tunnel Design Guidelines", Fire Technology, SP Report 2007:08, pp. 62.
 
- PIARC, (1999), "Fire and Smoke Control in Road Tunnels: Exits and Other Safety Facilities", B.05.05­, pp. 290.
 
-PIARC, (2001), "Safety in Tunnels: Transport of dangerous goods through road tunnels", Technical Committee on Road Tunnel Operation, World Road Association, ITRD number: E110101, pp. 89.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PIARC, (2002), "Cross section design in Uni-directionnal Tunnels", Technical Committee on Road Tunnel Operation, World Road Association, B.05.11, pp. 96.
 
- PIARC, (2004), "Cross section design for bi-directional road tunnels", Technical Committee on Road Tunnel Operation, World Road Association, B.05.11, pp. 72.