مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات رانندگان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

افرادی که سابقه رانندگی زیادی ندارند عمدتا مهارت کافی برای فائق آمدن بر مساله پیش آمده در موقعیت‌های دشوار رانندگی  را ندارند. به علاوه درصد قابل توجهی از این رانندگان، جوان و دارای رفتارهای پرخطر هستند.  اگرچه برخی از این رفتارها از جمله حرکت با سرعت بالا و یا با فاصله کم از وسیله نقلیه جلویی عمدا توسط رانندگان جوان رخ می‌دهد اما بررسی‌ تصادفات نشان از بروز خطا و عدم تشخیص خطر در بین این گروه دارد. لذا بر اساس مطالعات شدت تصادفات در این گروه بالاست و این افراد برای خود و سایرین در راه‌ها یک خطر محسوب می‌شوند. این مقاله سعی دارد با مرور اقدامات ایمنی راهکارهای مناسب جهت کاهش تصادفات مربوط به رانندگان جوان را ارائه نماید.  این اقدامات در چهار بخش شامل 1) اعمال و بهبود سیستم‌های گواهینامه مرحله‌ای 2) تصویب و اجرای قوانین مربوط به رانندگان جوان 3) مسائل مربوط به سبک زندگی فرد و نقش خانواده و 4) ارتقای شیوه‌های آموزش رانندگان جوان خلاصه می‌شود. این مطالعه می‌تواند  ابزار کاملی در اختیار مهندسین و متخصصین راه در هنگام طراحی یا رفع مشکلات ایمنی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


-آیتی، الف.، (1371)­، "تصادفات جاده­ای ایران"، مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 
-امیری رودباری، ع.، (1394)، "بررسی تصادفات و شیوه رانندگی در میان رانندگان جوان  (به طور موردی از شهر قائمشهر، بابل و بابلسر)"، دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، ساری، ایران.
 
-حسین­زاده، الف. و­ محمدی، ر. (1393)، "کاهش تصادفات رانندگان جوان با استفاده از اجرای سیستم صدور گواهینامه مرحله­ای"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، ایران.
 
-رحیم­اف، ک.، حسین­پور، س. و کاویان، ع. (1395)­، "ارزیابی تاثیر شیوه­های مختلف تبلیغات ایمنی راه بر روی رانندگان جوان (براساس تمایلات آشکار تقویت خویشتن در رانندگان جوان؛ مطالعه موردی: مشهد)"، کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری، شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان، استانبول، ترکیه.
 
-زایرزاده، ع. سمیعی، ع.، و برادران رحمانیان، ن.­، (1393)، "بررسی خصوصیات تصادفات رانندگان جوان در استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، ایران.
-عباسی اصل، م. طهماسبی، س. جوادی، س.م.ح. و کریم پور­وظیفه خورانی، ع. ر.، (1396)، "بررسی رابطه سبک زندگی رانندگان جوان تهرانی با تصادفات رانندگی"، دوفصلنامه پژوهش­های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 7 (1).
 
-علیزاده اقدم، ع. و صالحی، م.، (1390)، "سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آن­ها (مطالعه موردی: رانندگان درون شهری تبریز) مجله راهور"،   8 (15); ص. 21-40.
 
-گرجیان، ش.، خداویسی، م.، امینی، ر.، علیرضا سلطانیان، فروزان رضاپور شاهکالیی ، 1393، سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتورانسانی در وقوع حوادث رانندگی شهر همدان، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 22 (4) ، صفحات 33 تا 44.
 
ملکی­ها، م. نظری، ح. طاهری، ن. و طلوعی، م. (1395)، "تاثیر جنسیت و سن مسافرین بر روی احتمال تصادف رانندگان جوان"، سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ایران.
 
-Alian, S., Baker, R. G., & Wood, S. (2016), “Rural casualty crashes in NSW: a comparison of two major arterial roads and two main highways”. In Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference, pp. 13.
 
-Beck, K. H., Raleigh, R., and Shattuck, L., (2001), “Parental predictors of teen driving risk”. American Journal of Health Behavior 25(1): pp.10-20.
 
-Bingham, C. R., Zakrajsek, J. S., Almani, F., Shope, J. T., & Sayer, T. B. (2015), “Do as I say, not as I do: Distracted driving behavior of teens and their parents”. Journal of Safety Research, 55, pp.21–29.  
 
-Brown, T. George, A. Rickwood, D. & Frost, R. (2016), “Risk and regret: Identifying modifiable factors that predict drink driving and texting while driving among young adult drivers in the ACT region”.
 
-Buckley, L. Chapman, R. L. & Sheehan, M., (2014), “Young driver distraction: state of the evidence and directions for behavior change programs”. The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine.
 
-Caird, J. K.,Willness, C. R. Steel, P. & Scialfa, C. (2008), “A meta-analysis of the effects of cell phones on driver performance”. Accident Analysis and Prevention, 40(4), pp.1282–1293.
 
-Centers for Disease Control (CDC), (2006), “WISQARS Fatal Injuries: Mortality Reports”. http://webappa.cdc.gov/sasweb/ncipc/mortrate.html.
 
-Centifanti, L. C. M., Modecki, K. L. Maclellan, S. & Gowling, H., (2016), “Driving under the influence of risky peers: An experimental study of adolescent risk taking”. Journal of Research on Adolescence, 26(1), pp.207–222.
 
-Chen, M. J. Grube, J. W. Nygaard, P. & Miller, B. A., (2008), “Identifying social mechanisms for the prevention of adolescent drinking and driving”. Accident Analysis and Prevention, 40(2), pp.576–585.
 
-Chung, E. K., Choe, B., Lee, J. E., Lee, J. I., & Sohn, Y. W. (2014), “Effects of an adult passenger on young adult drivers’ driving speed: Roles of an adult passenger’s presence and driving tips from the passenger”. Accident Analysis and Prevention, 67, pp.14–20.
 
-Collet, C., Guillot, A., & Petit, C. (2010), “Phoning while driving I: A review of epidemiological, psychological, behavioural and physiological studies”. Ergonomics. 53(5),
pp.589-601.
 
-Copperman, N. S., Gray, A. S., & Winblad, W. O. (1994), “U.S. Patent No. 5, 366,376. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office”.
 
-Curry, A. E., Mirman, J. H., Kallan, M. J. Winston, F. K. & Durbin, D. R., (2012), “Peer passengers: How do they affect teen crashes?” Journal of Adolescent Health, 50(6), pp.588–594.
 
-Danner, F. W. (2002), “High school start times and teen auto accidents”. SLEEP 25(Abstract Supplement): A86-87, American Academy of Sleep Medicine.
 
-Dexter, D., Bijwadia, J. Schilling, D. and Applebaugh, G., (2003), “Sleep, sleepiness and school start times: A preliminary investigation”. Wisconsin Medical Journal 102(1): pp.44-46.
 
-DePesa, C. Raybould, T. Hurwitz, S. Lee, J. Gervasini, A. Velmahos, G. C. ... Kaafarani, H. M. A., (2017), “The impact of the 2007 graduated driver licensing law in Massachusetts on the rate of citations and licensing in teenage drivers”. Journal of Safety Research, 61, pp.199–204.
 
-Donmez, B. & Liu, Z. (2015). Associations of distraction involvement and age with driver injury severities. Journal of Safety Research, 52, 23-28.
 
-Donnelly-Swift, E., & Kelly, A., (2015), “Factors associated with single-vehicle and multi-vehicle road traffic collision injuries in Ireland”. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 23(4), pp.1–11.
 
-Eherenfreund-Hager, A., Taubman – Ben-Ari, O., Toledo, T., & Farah, H. (2017), “The effect of positive and negative emotions on young drivers: A simulator study”. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 49,
pp.236–243.
 
-Ehsani, J. P. Haynie, D. L. Luthers, C. Perlus, J. Gerber, E. Ouimet, M. C. Simons-Morton, B., (2015), “Teen Drivers’ perceptions of their peer passengers. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board”, 2516, pp.22–26.
 
-Elvik, R., (2013), “Risk of road accident associated with the use of drugs: a systematic review and meta-analysis of evidence from epidemiological studies”. Accident Analysis & Prevention, 60, pp.254-267.
 
Fell, J. C. Baker, T. K. McKnight, A. S. Brainard, K., Langston, E. Rider, R. Levy, D. and Grube, J. (2005), “Increasing Teen Safety Belt Use: A Program and Literature Review”. Report DOT- 809-899. National Highway Traffic Safety Administration.
 
-Fell, J. C., Jones, K., Romano, E., & Voas, R. (2011), “An evaluation of graduated driver licensing effects on fatal crash involvements of young drivers in the United States”. Traffic Injury Prevention, 12(5), pp.423–431.
 
-Foss, R. D., & Goodwin, A. H., (2014), “Distracted driver behaviors and distracting conditions among adolescent drivers: Findings from a naturalistic driving study”. The Journal of Adolescent Health, 54(5), pp.S50–S60.
-Foy, H. J. Runham, P. & Chapman, P., (2016), “Prefrontal cortex activation and young driver behaviour: A fNIRS study”. PLoS ONE, 11(5), e0156512.
 
-Gauld, C. S. Lewis, I. White, K. M. Fleiter, J. J., & Watson, B. (2017), “Evaluating public education messages aimed at monitoring and responding to social interactive technology on smartphones among young drivers”. Accident Analysis and Prevention, 104, pp.24–35.
 
Geber, S. Baumann, E. & Klimmt, C., (2017), “Where do norms come from? Peer communication as a factor in normative social influences on risk behavior”. Communication Research, 0093650217718656, pp.1–23.
 
-Gil, S., Taubman – Ben-Ari, O., & Toledo, T., (2016), “A multidimensional intergenerational model of young males’ driving styles”. Accident Analysis and Prevention, 97, pp.141–145.
 
-Glendon, A. I., (2011), “Neuroscience and young drivers”. In Handbook of Traffic Psychology.
 
-Glendon, A. I., (2014), “An approach to novice driver training”. Revue Europeenne de Psychologie Appliquee, 64(3), pp.111–122.
 
-Goldzweig, I. A. Levine, R. S. Schlundt, D. Bradley, R., Jones, G. D. Zoorob, R. J. & Ekundayo, O. J., (2013), “Improving seat belt use among teen drivers: Findings from a service-learning approach”. Accident Analysis and Prevention, 59, pp.71–75.
 
-Gupta, P. B., Burns, D. J., & Boyd, H. (2016), “Texting while driving: An empirical investigation of students’ attitudes and behaviors”. Information Systems Management, 33(1), pp.88–101.
 
-Harbeck, E. L. & Glendon, A. I., (2013), “How reinforcement sensitivity and perceived risk influence young drivers’ reported engagement in risky driving behaviors”. Accident Analysis and Prevention, 54, pp.73–80.
 
-Hartos, J. L., Eitel, P., Haynie, D. L., and Simons-Morton, B. G., (2000), “Can I take the car? Relations among parenting practices and adolescent problem-driving practices”. Journal of Adolescent Research 15(3): pp.352-367.
 
-Hartos, J. L., Eitel, P., and Simons-Morton, B. G., (2002), “Parenting practices and adolescent risky driving: A three-month prospective study”. Health Education & Behavior 29(2): pp.194-206.
-Hatfield, J., Fernandes, R., & Job, R. F. S. (2014), “Thrill and Adventure Seeking as a modifier of the relationship of perceived risk with risky driving among young drivers”. Accident Analysis and Prevention, 62, pp.223–229.
 
-Heck, K. E., & Carlos, R. M., (2008), “Passenger distractions among adolescent drivers”. Journal of Safety Research, 39(4), pp.437–443.
 
-Hedlund, J., Shults, R. A., and Compton, R. (2003), “What we know, what we don’t know and what we need to know about graduated driver licensing”. Journal of Safety Research 34(1): pp.107-115.
 
-Hill, L., Rybar, J., Styer, T., Fram, E., Merchant, G., & Eastman, A. (2015), “Prevalence of and attitudes about distracted driving in college students”. Traffic Injury Prevention, 16(4), pp.362–367.
 
-Hoffman, Y. & Rosenbloom, T., (2016), “Driving experience moderates the effect of implicit versus explicit threat priming on hazard perception test”. Accident Analysis and Prevention, 92, pp.82–88.
 
-Høye, A., (2016), “How would increasing seat belt use affect the number of killed or seriously injured light vehicle occupants? Accident Analysis and Prevention”, 88, pp.175–186.
 
-Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), (1998), “Sixteen-year-old drivers’ death rates rising at an alarming rate”. Status Report 33(6), pp.1-2.
 
-Jenni, O. G., Achermann, P. and Carskadon, M. A., (2005), “Homeostatic sleep regulation in adolescents”. Sleep 28(11): pp.1446-1454.
 
-Kervick, A. (2016), “An evaluation of smartphone driver support systems for young drivers – Acceptance, efficacy, and driver distraction”. National University of Ireland, Galway.
 
-Kinnear, N., Kelly, S. W., Stradling, S., & Thomson, J. (2013), “Understanding how drivers learn to anticipate risk on the road: A laboratory experiment of affective anticipation of road hazards”. Accident Analysis and Prevention, 50, pp.1025–1033.
 
-Knight, P. J., Iverson, D., & Harris, M. F., (2013), “The perceptions of young rural drivers in NSW, Australia of speeding and associated risk: A mixed methods study”. Accident Analysis and Prevention, 55, pp.172 177.
-Machin, M. A., & Sankey, K. S., (2008), “Relationships between young drivers’ personality characteristics, risk perceptions, and driving behavior”. Accident Analysis and Prevention, 40(2), pp.541–547.
 
-McCartt, A. T., Teoh, E. R., Fields, M., Braitman, K. A., & Hellinga, L. A. (2010), “Graduated licensing laws and fatal crashes of teenage drivers: A national study”. Traffic Injury Prevention, 11(3), pp.240–248.
 
-McDonald, C. C., Seacrist, T. S., Lee, Y.-C. Loeb, H., Kandadai, V., & Winston, F. K., (2013), “Headway time and crashes among novice teens and experienced adult drivers in a simulated lead truck braking scenario”. Proceedings of the Ellipsis International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training, and Vehicle Design, 2013, pp.439–445.
 
-McEvoy, S. P., Stevenson, M. R., & Woodward, M., (2007), “The contribution of passengers versus mobile phone use to motor vehicle crashes resulting in hospital attendance by the driver”. Accident Analysis and Prevention, 39(6), pp.1170–1176.
 
-Nævestad, T. O. & Bjørnskau, T., (2012), “How can the safety culture perspective be applied to road traffic? Transport Reviews”, 32(2), pp.139–154.
 
-National Highway Traffic Safety Administration (2002), “Fatality analysis reporting system, 1995-2001”. National Highway Traffic Safety Administration. Available at: http://wwwfars.nhtsa.dot.gov.
 
-National Highway Traffic Safety Administration, (2003), “Traffic Safety Facts: 2003 Data: Occupant Protection”. Report DOT-HS-809-765.
 
-National Highway Traffic Safety Administration, (2004), “Traffic Safety Facts: 2003 Data: Young Drivers”. Report DOT-HS-889-774.
 
-National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), (2005), “Traffic Safety Facts: 2004 Data: Young Drivers. Report DOT-HS-809-918”. Available at: http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/nrd-30/NCSA/TSF2004/ 809918.pdf.
 
-National Sleep Foundation, (2000), “Adolescent Sleep Needs and Patterns: Research Report and Resource Guide”. Available at: http://www.sleepfoundation.org.
-Nordfjærna, T., S_ims_ekog˘lub, Ö., & Rundmo, T., (2014), “Culture related to road traffic safety: A comparison of eight countries using two conceptualizations of culture”. Accident Analysis and Prevention, 62, pp.319–328.
 
-O’Brien, F., Klauer, S. G., Ehsani, J., & Simons-Morton, B. G. (2016), “Changes over 12 months in eye glances during secondary task engagement among novice drivers”. Accident Analysis and Prevention, 93, pp.48-54.
 
-Romer, D., Lee, Y. C., McDonald, C. C., & Winston, F. K., (2014), “Adolescence, attention allocation, and driving safety”. Journal of Adolescent Health, 54(5), pp.S6-S15.
 
-Rudisill, T. M., & Zhu, M., (2015), “The association between states’ texting regulations and the prevalence of texting while driving among U.S. high school students”. Annals of Epidemiology, 25(12), pp.888- 893.
 
-Schmidt, S. Morrongiello, B. A. & Colwell, S. R., (2014), “Evaluating a model linking assessed parent factors to four domains of youth risky driving”. Accident Analysis and Prevention, 69, pp.40–50.
 
-Scott-Parker, B. (2017). Emotions, behaviour, and the adolescent driver: A literature review. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 50, 1–37.
 
Scott-Parker, B., Goode, N., Salmon, P. M., & Senserrick, T. (2016). Knowing me knowing you: Key players and their interactions within the young driver road safety system. Safety Science, 88, pp.88–96.
 
Scott-Parker, B. Watson, B. King, M. J. & Hyde, M. K. (2015), ‘‘I would have lost the respect of my friends and family if they knew I had bent the road rules”: Parents, peers, and the perilous behaviour of young drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 28, pp.1–13.
 
-Simons-Morton, B., (2002), “Proceedings of an expert conference on young drivers: Reducing young driver crash risk”. Injury Prevention 8(Supplement II): ii1-ii2.
 
-Simons-Morton, B.G. Lerner, N. and Singer, J., (2005), “The observed effects of teenage passengers on the risky driving behavior of teenage drivers”. Accident Analysis and Prevention, 37(6), pp.973-982.
 
-Simons-Morton, B., & Ehsani, J. P., (2016), “Learning to drive safely: reasonable expectations and future directions for the learner period”. Safety, 2(4), pp.20-21.
 
Simons-Morton, B. G., Guo, F. Klauer, S. G. Ehsani, J. P. & Pradhan, A. K., (2014), “Keep your eyes on the road: Young driver crash risk increases according to duration of distraction”. Journal of Adolescent Health, 54, pp.S61–S67.
-Steinka-Fry, K. T., Tanner-Smith, E. E., & Hennessy, E. A. (2015), “Effects of brief alcohol interventions on drinking and driving among youth: A systematic review and meta-analysis”. Journal of Addiction & Prevention, 3(1).
 
-Underwood, G. (2007), “Visual attention and the transition from novice to advanced driver”. Ergonomics, 50(8), pp.1235–1249.
 
-Unni, P., Estrada, C. M., Chung, D. H., Riley, E. B., Worsley-Hynd, L., & Stinson, N., (2017), “A multiyear assessment of a hospital-school program to promote teen motor vehicle safety”. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 83(2), pp.289–295.
 
-Williams, A. F., and Preusser, D. F., (1997), “Night driving restrictions for youthful drivers: A literature review and commentary”. Journal of Public Health Policy 18(3): pp.334-345.
 
-Williams, A. F. (2003), “Teenage drivers: Patterns of risk”. Journal of Safety Research 34(1): pp.5-15.
 
-Williams, A. F., Leaf, W. A. Simons-Morton, B. G. and Hartos, J. L., (2006), “Vehicles driven by teenagers in their first year of licensure”. Traffic Injury Prevention 7(1): pp.23-30.
 
-Winston, F. K. McDonald, C. C. Kandadai, V. Seacrist, T. & Winston, Z., (2014), “Experience and Skill Predict Failure to Brake Errors: Further Validation of the Simulated Driving Assessment”. SAE Technical Paper (2014–01–0445).
 
-World Health Organization, (2002), “The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life”. World Health Organization.
 
-Zhang, T., & Chan, A. H. S., (2016), “The “association between driving anger and driving outcomes: A meta-analysis of evidence from the past twenty years”. Accident Analysis and Prevention, 90, pp.50–62.
 
-Zhu, M. Cummings, P. Chu, H. Coben, J. H. & Li. G., (2013), “Graduated driver licensing and motor vehicle crashes involving teenage drivers: An exploratory age-stratified meta-analysis. Injury Prevention, 19(1), pp.49–57.