نویسنده = مجید حق شناس
اصول راهبردی مواجهه با مسئله ترافیک به مثابه مشکل بدصورت بندی سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.390627.2152

مجید حق شناس؛ اسماعیل Majid


نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی موتورسیکلت سواران

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 243-262

10.22034/road.2023.385106.2142

اسماعیل احسانپور؛ مجید حق شناس