نویسنده = علی اکبری مطلق
توسعه پایدار در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

علی اکبری مطلق؛ ابراهیم میرزایی


تعیین مناسب ترین زمان بازدید های میدانی در روسازی های آسفالتی به کمک الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/road.2023.399728.2170

علی اکبری مطلق؛ جلال ایوبی نژاد