کلیدواژه‌ها = خاک رس
ارزیابی بهبود مقاومت خاکهای مارنی تثبیت شده با نانوسیلیس توسط سیمان و آهک (مطالعه موردی: خاک مارن اطراف شهر کازرون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/road.2023.388275.2151

سید یعقوب ذوالفقاری فر؛ محمد نعیمی


تحلیل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی حداکثر مقدار تنش بر روی شیب های رسی تثبیت شده با سیمان و آهک و الیاف به روش های آزمایشگاهی و مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.418703.2205

سید یعقوب ذوالفقاری فر؛ سید مصطفی حقیقت جو


ارزیابی ظرفیت باربری خاک رس تقویت شده با ستونهای اختلاط عمیق دارای کلاهک ژئوتکستایل با آزمایشات بزرگ مقیاس و شبکه های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/road.2024.437750.2247

فرزاد پور ابراهیم؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر