کلیدواژه‌ها = ناهمواری
بررسی کاربرد آزمایش بارگذاری تسریع یافته روسازی (APT) در برنامه‌ریزی فعالیت‌های تعمیر و نگهداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

نادر صولتی‌فر؛ محمد صدیقیان فرد


بررسی تأثیر ناهمواری‌ها بر میزان راحتی سرنشینان وسیله نقلیه با استفاده از شاخص IRI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/road.2023.416026.2198

علیرضا sarkar؛ فرشاد جواهری نیکو