کلیدواژه‌ها = توسعه حمل و نقل محور
فرا تحلیلی بر پژوهش های توسعه حمل و نقل محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/road.2023.419151.2207

علی خاکساری؛ اسماعیل پیری