کلیدواژه‌ها = مخلوط آسفالت
مطالعه تاثیرات خستگی و پیرشدگی قیر در روسازی‌های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.346930.2055

عرفان هراتی انارکی؛ محمود رضا کی منش


بررسی تأثیر افزودنی پلیمر بر اصلاح قیر در مخلوط‌های آسفالتی

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 229-238

10.22034/road.2022.315200.1997

محمدرضا طهماسبی؛ نسترن امیدی نژاد؛ مهدی نیک فرجام