کلیدواژه‌ها = تهران
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصلاح شبکه معابر کلانشهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.343492.2051

فاطمه عزیزی؛ اعظم مرادی؛ مهدی خداداد


بررسی علل حواسپرتی رانندگان در معابر شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.409290.2183

مینا شاهسوند؛ سید محمد سادات حسینی؛ ابراهیم صفا