کلیدواژه‌ها = حمل‌ونقل همگانی
بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر انتخاب شیوه حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی، شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.350513.2067

سجاد عبدی شیجانی؛ سجاد علیزاده؛ سید محمد حسین دهناد


بررسی متغیرهای تاثیر گذار شخصیتی و جمعیت‌شناختی رفتار رانندگان حمل ونقل همگانی و باری در عوامل تصادفات (مطالعه موردی: شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/road.2024.416580.2200

محمدامین ابراهیم زاده؛ نوید نخعی؛ مهدیسه دباغی