مروری بر روش‌های آزمایشگاهی و تحلیلی در خصوص بررسی رفتار بتن تحت حملات سولفاته و اسیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران

10.22034/road.2022.360597.2085

چکیده

در این تحقیق ابتدا به بررسی عوامل اسیدی و سولفاته موثر بر فرآیند خوردگی بتن پرداخته شده است. سازه‌ های بتنی زیادی در معرض این نوع خوردگی هستند، پس با توجه به اهمیت موضوع چهار آزمایش غوطه‌وری، سولفات ثابت، pH ثابت و آزمایش تسریع شده جهت شبیه‌ سازی محیط اسیدی و خورنده معرفی شده اند که هر کدام به نوبه خود استاندارد‌ ها و شرایط محیطی خاصی دارد. و در نهایت روش‌ های پراش اشعه ایکس، رزونانس مغناطیسی هسته‌ ای، استفاده از محلول فنل فتالئین و استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت تجزیه و تحلیل فیزیکی، مکانیکی و ریز ساختاری نمونه‌های مورد آزمایش شرح داده شده است. در همه آزمایش‌های یاد شده استفاده از محلول اسیدی یا سولفات اجتناب‌ناپذیر است کنترل میزان pH محلول مورد استفاده و مقایسه آن با محدوده مجاز آزمایش به صورت مداوم از اهمیت ویژه برخوردار است و باعث می‌شود نتایج آزمایش قابل اعتنا تر باشد.

کلیدواژه‌ها