بررسی روند تغییرات سهم حمل و نقل ریلی و میزان تلفات حمل و نقل جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران

چکیده

سهم ناچیز حمل ونقل ریلی در کشور، باعث شده است تا اکثر سفرهای برون­شهری با شیوه حمل و نقل جاده­ای صورت گیرد که این موضوع می تواند تبعات منفی افزایش تلفات در راه­ها را بدنبال داشته باشد. تعداد تلفات حوادث ترافیکی می تواند توسط سه بعد اصلی مواجهه، ریسک و پیامد تبیین شود. تغییر در هر یک از این سه بعد، تعداد تلفات را تغییر خواهد داد. یکی از روش‌های کاهش مواجهه، ترویج مد‌های حمل و نقل ایمن تر نظیر راه آهن است. بنابراین مسئله کاهش تلفات حوادث ترافیکی بدون درنظرگرفتن نقش سهم حمل و نقل ریلی، امکانپذیر نیست. در این مقاله  روند تغییرات بین سهم حمل و نقل ریلی وتلفات حوادث جاده ای از طریق مطالعه آماری با تمرکز بر داده های کشورهای آلمان، اتریش، دانمارک و بلژیک بررسی شده است. در داده های مربوط به این کشورها یک رابطه‌ی منفی قوی و متوسط بین دو متغیر سهم حمل و نقل ریلی مسافری و تعداد تلفات رانندگی مشاهده شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


1-     
─   توکلی کاشانی، ع.، (1390)، "جزوه درس ایمنی ترافیک"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
─  نیکو، ن.، و توکلی کاشانی، ع.، (1391)، "علی تحلیل ارتباط سهم حمل و نقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقل
جاده­ای"، یازدهمین همایش بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، اسفند.
─   نیکوکار، م.، چلویان، م.، و نیکو کار، ف.، (1379) "آمار و احتمال (2)"، نشر فرناز.
─   وب سایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
─   ERF 2011 European Road Statistics, European Union Road Federation, www.erf.be.
─   European Road Statistics. )2011(.
─   Eurostat Website: http://ec.europa.eu/eurostat.
─   Fred Wegman, Siem Oppe (2010), "Benchmarking road safety performances of countries", Safety Science 48, pp.1203–1211.
─   http://www.rita.dot.gov/bts/.
─   Jacques J.F. Commandeur, Frits D. Bijleveld , Ruth Bergel-Hayatc, Constantine’s Antoniou, George Yannisd, Eleonora Papadimitriou (2012), "On statistical inference in time series analysis of the evolution of road safety". Accident Analysis and Prevention.
─   Jean Chapelon, Sylvain Lassarre (2010), “Road safety in France: The hard path toward science-based policy”, Safety Science 48, pp.1151–1159.
─   Paul Wesemann, Yvette van Norden, Henk Stipdonk (2010), “An outlook on Dutch road safety in 2020; future developments of exposure, crashes and policy”, Safety Science 48.
 pp.1098–1105.
─   Road Safety Annual Report )2013(, IRTAD 2013 Annual Report, OECD/ITF 2013.
─   Shen, Y., Hermans, E (2013), “Road Safety Development in Europe: A Decade of Changes (2001-2010), “Accident Analysis and Prevention”.
─   Stipdonk, H., et al., (2012), “Analyzing the development of road safety using demographic data. Acid. Anal.
─   “Transportation in Canada” (2008).
─   “Transportation of U.S. Grains, a Modal Share Analysis 1978-2007. April 2011, United states department of Agriculture”.