کلیدواژه‌ها = ترافیک شهری
بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به‌جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

رضا جوادیان؛ محمدرضا نادرپور؛ محمدرضا حسن زاده؛ جعفر نادری


کنترل پیش‌بین مقاوم صریح مبتنی بر مدل در شبکه ترافیک شهری

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 29-48

10.22034/road.2022.323247.2014

مریم محمودی؛ عقیله حیدری؛ علی کریم پور


بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به‌جای استفاده از حمل‌ و نقل عمومی

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 13-24

رضا جوادیان؛ محمدرضا نادرپور؛ محمدرضا حسن زاده؛ جعفر نادری