کلیدواژه‌ها = زلزله
مطالعه عددی رفتار بستر جاده و سازه‌ی در معرض ارتعاشِ نیروی زلزله، با نگرشی به ساختگاه منطقه کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری


تبیین استراتژی های کار آمد به منظور ساماندهی آسیب‌پذیری شبکه حمل و نقل نواحی شهری در برابر زلزله (میدان تحقیق: ناحیه 2 منطقه 16 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/road.2024.411587.2192

محمود جمعه پور؛ غلامرضا لطیفی؛ سما قنبری