نویسنده = سید محمد سادات حسینی
بررسی تاثیر روش ارجاع کار در بخش اداری بر بهره وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

سید محمد سادات حسینی؛ اکبر مبینی؛ رضا شهنی دزفولیان


امکان سنجی مدیریت پویای مقطع عرضی در معابر درون شهری

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 109-118

10.22034/road.2022.341662.2048

سید محمد سادات حسینی؛ سهیل توکلی


استفاده از مشارکت مردمی برای مدیریت ترافیک

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 213-221

10.22034/road.2022.320575.2010

سید محمد سادات حسینی؛ فرامرز زراعت پیما


تعیین نرخ بیمه موتورسواران بر اساس ریسک تصادف آنها

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 119-128

10.22034/road.2021.280636.1948

سید محمد سادات حسینی؛ حمیدرضا عزیزی


تخمین تعداد سفرهای قابل همپیمایی در محلهای کار

دوره 29، شماره 109، دی 1400، صفحه 35-42

10.22034/road.2021.278755.1943

سید محمد سادات حسینی؛ فرزام قره باغی کرده مهینی


تأثیر ایستگاه های مترو بر ترافیک خیابانهای اطراف آنها

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 75-84

10.22034/road.2021.124805

سید محمد سادات حسینی؛ ایوب منصوری


تأثیر روش ارجاع کار در بخش اداری اداره کل راه و شهرسازی بر بهره‌وری آن

دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 83-92

سید محمد سادات حسینی؛ اکبر مبینی؛ رضا شهنی دزفولیان