کلیدواژه‌ها = حمل‌ونقل
ارزیابی وضعیت و جایگاه استان‌های ایران از منظر شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1397

حسین نظم فر؛ فرامرز منتظر


مروری بر عوامل موثر بر تمایل به پیاده‌روی بیشتر در سفرهای روزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

میقات حبیبیان؛ علی فرزانه موحد


نقش سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در ترافیک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/road.2022.344749.2057

عرفان هراتی انارکی؛ محمود رضا کی منش


مدل ARDL غیرخطی از پویایی شاخص قیمت بخش حمل‌ونقل

دوره 31، شماره 116، مهر 1402، صفحه 65-82

10.22034/road.2023.377591.2124

ابوالفضل غیاثوند؛ پریسا بازدار اردبیلی


مروری بر عوامل موثر بر تمایل به پیاده‌روی بیشتر در سفرهای روزانه

دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 25-34

علی فرزانه موحد؛ میقات حبیبیان


ساماندهی حمل‌ونقل کالا در بازار تاریخی تبریز

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 91-100

سید فرزین فائزی؛ حمید اهرابی