نویسنده = شهریار افندیزاده
تعیین شاخص‌های ارزیابی جهت اولویت‌بندی مشکلات حمل‌ونقل کالای درون‌شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندویژگی و متوسط‌گیری وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1397

محمدحسین عباسی؛ سید مصطفی جعفرزاده فدکی؛ شهریار افندی زاده


مدل بهینه سازی زمان سفر در حمل و نقل همگانی اتوبوسرانی با بکارگیری سیستم های هوشمند (مطالعه موردی: اتوبوسرانی منطقه 4 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/road.2023.387898.2149

شهریار افندیزاده؛ زهرا ظهیری بیدهندی؛ حمید بیگدلی راد


بهینه سازی عملکرد میدان های ترافیکی توسط شبیه سازی سناریوهای مختلف افزودن چراغ راهنمایی (مطالعه موردی: میدان ولیعصر و فردوسی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22034/road.2023.391977.2153

شهریار افندیزاده؛ سپیده جعفری؛ حمید بیگدلی راد


ارزیابی استراتژی رژیم جاده به عنوان یکی از روش‌های مدیریت تقاضا برای وسایل نقلیه غیر موتوری و عابران در مرکز شهرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22034/road.2023.393834.2157

شهریار افندیزاده؛ شهریار اورمزدی خرمشاهی؛ حمید بیگدلی راد


میزان اثر دستگاه‌های کنترل کننده هوشمند بر پارامترهای ترافیکی در تقاطع های چراغ‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.398590.2167

شهریار افندیزاده؛ هادی قویدل؛ حمید بیگدلی راد


تحلیل شاخص‌های موثر و تعیین ضریب همسنگ‌سواری وسایل نقلیه مختلف در جاد‌ه‌های اصلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/road.2023.400836.2173

شهریار افندیزاده؛ کیومرث محمدی؛ حمید بیگدلی راد


تحلیل و ارزیابی ترافیکی میادین و تقاطعات چراغدار بر اساس حجم ترافیک و شکل هندسی آن ها (مطالعه موردی: شهرستان های تالش و آستارا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22034/road.2023.404028.2178

شهریار افندیزاده؛ علی فتحی دولابی؛ حمید بیگدلی راد


مدلسازی انتشار و پراکنش آلاینده های هوا به کمک نرم افزار شبیه ساز ترافیکی ایمسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/road.2023.421265.2213

شهریار افندیزاده؛ محمد جواد هدیه لو؛ حمید بیگدلی راد


امکان سنجی پیاده محور کردن معابر شهری برای کاهش ورود ترافیک به مرکز شهر و افزایش فعالیت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/road.2024.417574.2202

شهریار افندیزاده؛ احسان محمدی؛ حمید بیگدلی راد


ارزیابی کارایی خطوط اتوبوسرانی از دید استفاده‌کننده و گرداننده در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.412324.2193

شهریار افندیزاده؛ مهشید محیط؛ حمید بیگدلی راد


مدل‌سازی الگوی فعالیت روزانه در فرآیند فعالیت مبنای سفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22034/road.2024.424283.2218

شهریار افندیزاده؛ محمود احمدی نژاد؛ نوید خانه کشی؛ حمید بیگدلی راد


روش مکانی-زمانی برای کاهش تصادفات کلان شهرها با استفاده از مدل لوجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/road.2024.430517.2229

شهریار افندیزاده؛ محمدرضا نیکومنش؛ حمید بیگدلی راد


مدلسازی فضایی انتشار ویروس کرونا بر اثر تحرک و جابجایی افراد (مطالعه موردی کلانشهر تهران)

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 45-64

10.22034/road.2023.378324.2125

شهریار افندیزاده؛ مجتبی سعادتی؛ سعید عبدالهی لاشکی؛ احمد رضا الماسی


نقش پردازش موازی در تخصیص پویای حمل‌ونقل همگانی شهری با محدودیت ظرفیت

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 15-32

10.22034/road.2022.363031.2092

شهریار افندیزاده؛ نفیسه دوستی فرد؛ حمید میرزاحسین