نویسنده = واحد قیاسی
امکان سنجی رفع آلودگی خاک با استفاده از روش الکتروکینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/road.2022.323983.2018

واحد قیاسی؛ میلاد کمال آبادی فراهانی


بررسی افزایش مقاومت برشی خاک رس واگرا با استفاده از مواد افزودنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.324512.2023

واحد قیاسی؛ سعید مداح


مروری بر بهسازی خاک با مواد زائد و بازیافتی و تاثیر آن بر پارامترهای خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.324228.2019

واحد قیاسی؛ حامد توقع همدانی


طراحی ژئوتکنیکی لندفیل وراهکارهای احداث آنها در خاکهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22034/road.2022.324326.2020

واحد قیاسی؛ پریسا مولائی تاری


مروری براستفاده از خاکستر بادی برای تثبیت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.333556.2034

واحد قیاسی؛ علی نژدقربانی


بررسی کاربرد بالقوه بیوچار بر خصوصیات حفظ آب خاک (SWRC) با بافت های مختلف در سازه‌های مهندسی ژئوتکنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.353589.2073

واحد قیاسی؛ پریسا مولائی


ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه ای مسلح شده با ژئوگرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/road.2023.360048.2083

واحد قیاسی؛ فاطمه شریفی فر


بهسازی خاک‌های آبرفتی با استفاده از روش تزریق سیمان

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 209-232

10.22034/road.2022.323689.2016

واحد قیاسی؛ ستار اسکندری


مروری بر ژئوسنتیک ستون های سنگی

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 143-170

10.22034/road.2022.333550.2033

واحد قیاسی؛ ایلیا زکوی


مروری بر روش‌های شیمیایی تثبیت خاک

دوره 31، شماره 116، مهر 1402، صفحه 151-166

10.22034/road.2022.312705.1988

واحد قیاسی؛ مصطفی حق طلب جورقانی؛ سینا رشنو


تاثیر ژئوسنتتیک بر عملکرد ژئوتکنیکی خاک

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 67-80

10.22034/road.2022.323429.2015

واحد قیاسی؛ اشکان مصطفائی فر


ارزیابی روغن سوخته و تراشه‌ آسفالتی بر روی برخی خصوصیات مخلوط آسفالتی گرم

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 143-156

10.22034/road.2022.341569.2047

سلیمان جمشیدی؛ واحد قیاسی؛ علی قنبری؛ امین زنگنه


مروری بر طراحی دینامیکی تونل‌ها به روش‌های تحلیلی و عددی

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 155-168

10.22034/road.2021.275129.1939

واحد قیاسی؛ شهاب کریمی؛ اسماعیل موسی پور


بررسی روش‌های بهسازی خاک‌های روانگرا

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 41-56

10.22034/road.2023.112863

واحد قیاسی؛ فاطمه نجفی


بررسی روش‌های طراحی لرزه‌ای دیوارحایل

دوره 29، شماره 109، دی 1400، صفحه 57-68

10.22034/road.2021.107906

واحد قیاسی؛ احمد محمودی


مروری بر توزیع تنش در تونلهای دایره ای

دوره 29، شماره 107، تیر 1400، صفحه 113-134

10.22034/road.2021.211545.1879

واحد قیاسی؛ شهاب والی راستی