دوره و شماره: دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 1-300 
بررسی فناوری‌های صنعت چهار در حمل و نقل دریایی

صفحه 235-244

10.22034/road.2022.336322.2036

دامون رزمجویی؛ مسلم علی محمدلو؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ کاظم عسکری فر


ارزیابی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی SBR و نانورس

صفحه 301-320

10.22034/road.2023.165427

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی